Начало
Стратегията на ЕАОС и Еionet за периода от 2021 до 2030 г. предвижда 5 нови стратегически цели