ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Второто музикално-образователно събитие по проект „Зелена сцена: Супер Еко и приятели” ще се проведе на 30 октомври в Благоевград

Началният час на мероприятието е 12:00 ч. на площад „Македония”

Публикувано на 27-10-2022 г.

Второто музикално-образователно събитие по проект „Зелена сцена: Супер Еко и приятели”, финансиран по Програма „Младежи за околна среда” на Министерството на околната среда и водите, ще се проведе от 12:00 ч. на 30.10.2022 г. на открита сцена на площад „Македония” в гр. Благоевград.

По време на инициативата ще се представят изработени от изцяло екологични материали носии, които могат напълно да се рециклират, за да не замърсяват околната среда след излизането им от употреба. Съставът им съответно е 100% памук и 100% вълна, което ги прави напълно рециклируеми „до влакно”, така че да могат да се оползотворят за повторна употреба. Носиите са от шопска и пиринска фолклорни области, като представят характерните за тези традиционни костюми елементи от съответния регион. Костюмите ще облекат младежите от Детско – юношески фолклорен ансамбъл „Изворче“ към Национален дворец на децата, които ще танцуват за гостите на събитието.

В програмата участва БГ Дуетът и Студио за поп и джаз пеене при Национален дворец на децата с вокални изпълнения на някои от най-известните и любими български песни. На специален LED екран ще се представят факти и добри практики за намаляване на текстилните отпадъци.

За присъстващите са подготвени и специално изработени подаръци от еко материали.

Основната цел на проект „Зелена сцена: Супер Еко и приятели” е да предложи информация и практически решения за устойчива употреба на текстила по отношение на облеклото съгласно приетата на 30 март 2022 г. Стратегия на Европейския съюз. Планираните дейности в рамките му са:

•           Изработка на сценични костюми - народни носии, изработени от 100% рециклируеми материали;

•           Организиране на три музикално-образователни събития в страната, по време на които ще се представят костюмите и ще се представи информация за устойчивата употреба на текстила, така че да се намали замърсяването на околната среда;

•           Организиране на фотоизложба.

Потреблението на текстилни изделия има четвъртото най-голямо влияние върху околната среда и климата в ЕС след хранителната промишленост, жилищното строителство и транспорта. Всеки гражданин на ЕС купува средно почти 15 килограма облекло и други текстилни изделия годишно. Това изисква 391 килограма суровини, 9 кубични метра вода и 400 квадратни метра земя на човек, което оставя въглероден отпечатък от около 270 килограма. Всяка година в ЕС се изхвърлят около 5,8 милиона тона текстилни изделия, или приблизително 11 кг на човек, а всяка секунда някъде по света се депонира или изгаря един камион текстилни изделия.

С оглед намаляването на замърсяването с текстилни изделия на 30 март 2022 г. Европейската комисия прие Стратегия на Европейския съюз за устойчиви и кръгови текстилни изделия, в която се набелязват редица мерки за нов модел в Европа към по-устойчиви модели на производство и потребление на текстилните изделия (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_bg).

 Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС