Начало
Започва рехабилитация и доизграждане на пунктове за мониторинг на подземните води