ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

Верифицирани доклади

Важно! Оператори на инсталации, неизпълнили задължението си за връщане на квоти, съответстващи на верифицираните им емисии за 2012 г. съответно чл.131 от ЗООС:
"Рубин" АД, Разрешително за емисии на парникови газове №31/2009 г.

Архив на верифицираните доклади от 2012 г.

Архив на верифицираните доклади от 2007 г. до 2011 г.

Страница 1 (1–50)    Страница 2 (51–100)    Страница 3 (101–150)    Страница 4 (151– -)

  Оператор Година на отмяна Количество
верифи-
цирани
емисии
2013 г.
Годишни
верифи-
цирани
доклади
2013 г.
1 „Бъдещност” АД-Чирпан 2013 -
2 „Топлофикация-Враца” ЕАД ОЦ-Младост - 16 074 doc_pdf.gif
3 „Балканфарма Дупница” АД - 5 282 doc_pdf.gif
4 „Асенова крепост” АД 2010 -
5 „Завод за хартия Белово” АД - 9 145 doc_pdf.gif
6 „Златна панега” АД - 327 619 doc_pdf.gif
7 „Винербергер” ЕООД - 27 866 doc_pdf.gif
8 Калиакра АД 2012 -
9 „Керам Инвест” АД - 10 140 doc_pdf.gif
10 „Дуропак-Тракия Папир” АД - 30 395 doc_pdf.gif
11 „Керамат” АД цех -Дивдядово - 0 doc_pdf.gif
12 „Керамат” АД цех-Каспичан - 9 125 doc_pdf.gif
13 „Топлофикация Казанлък” ЕАД - doc_pdf.gif
14 „Харманлийска керамика” АД 2013 -
15 „Ником - 97” АД - 1 283 doc_pdf.gif
16 „Керамат” АД- цех Ветрище 2013 -
17 „Амилум България” ЕАД - 52 923 doc_pdf.gif
18 „Топлофикация Шумен” ЕАД - 0 doc_pdf.gif
19 „Балканфарма –Троян” АД - 1 748 doc_pdf.gif
20 „Топлофикация Враца” ЕАД ТЕЦ Градска - 28 418 doc_pdf.gif
21 „Хан Омуртаг” АД - 26 240 doc_pdf.gif
22 „Труд” АД - 3 361 doc_pdf.gif
23 „Камибо” ЕООД ТП Хименерго Враца 2012 -
24 „Дружба стъкларски заводи” АД-Пловдив - 116 537 doc_pdf.gif
25 „Калцит” АД - 50 013 doc_pdf.gif
26 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Иганово - 189 doc_pdf.gif
27 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Сопот - 2 973 doc_pdf.gif
28 „Топлофикация –Перник” ЕАД - 480 770 doc_pdf.gif
29 „Стройкерамика- Мездра” АД - 3 103 doc_pdf.gif
30 „Стройкерамика –Враца” АД 2012 -
31 „Рубин” АД - 43 347 doc_pdf.gif
32 Вулкан Цимент - doc_pdf.gif
33 „Топлофикация Разград” ЕАД - 12 975 doc_pdf.gif
34 „Майр - Мелнхоф Никопол” АД 2010 -
35 „Топлофикация – Сливен” ЕАД - 189 710 doc_pdf.gif
36 „Кроношпан България” ЕООД пл. В. Търново - 4 575 doc_pdf.gif
37 „Кроношпан България” ЕООД пл. Бургасд ЕАД - 2 475 doc_pdf.gif
38 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - 1 140 474 doc_pdf.gif
39 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. Пловдив Север - 148 979 doc_pdf.gif
40 „Тракия Глас България” ЕАД - 189 825 doc_pdf.gif
41 „Керамичен завод Дерманци” - 0 doc_pdf.gif
42 „Изида 1894” ЕООД - doc_pdf.gif
43 „Радомир Метали Индъстрийз” АД - 5 692 doc_pdf.gif
44 „Прогрес” АД - 1 306 doc_pdf.gif
45 „Стомана Индъстри” АД - 92 737 doc_pdf.gif
46 „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - 9 459 009 doc_pdf.gif
47 „Шаварна -97” ООД 2012 -
48 „Кераминженеринг” АД Багренци - 590 doc_pdf.gif
49 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. ОЦ Пловдив ЮГ - 3 531 doc_pdf.gif
50 „Фазерлес” АД 2013 -
Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС