ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

Верифицирани доклади

Важно! Оператори на инсталации, неизпълнили задължението си за връщане на квоти, съответстващи на верифицираните им емисии за 2012 г. съответно чл.131 от ЗООС:
"Рубин" АД, Разрешително за емисии на парникови газове №31/2009 г.

Архив на верифицираните доклади от 2012 г.

Архив на верифицираните доклади от 2007 г. до 2011 г.

Страница 1 (1–50)    Страница 2 (51–100)    Страница 3 (101–150)    Страница 4 (151– -)

  Оператор Година на отмяна Количество
верифи-
цирани
емисии
2013 г.
Годишни
верифи-
цирани
доклади
2013 г.
51 „Кераминженеринг” АД Драговищица - 999 doc_pdf.gif
52 „Биовет –Разград” АД 2012 -
53 „Ново стъкло” ЕАД - 23 104 doc_pdf.gif
54 „Захарни заводи” АД - 60 723 doc_pdf.gif
55 „Е Миролио” АД-площадка Ямбол - 7 291 doc_pdf.gif
56 „Е Миролио” АД-площадка Сливен - 6 395 doc_pdf.gif
57 „Хан Аспарух” АД - 38 757 doc_pdf.gif
58 ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД - 2 030 790 doc_pdf.gif
59 „Топлофикация-Габрово” ЕАД - 24 206 doc_pdf.gif
60 „Далкия - Варна” ЕАД - 37 254 doc_pdf.gif
61 „Топлофикация-Бургас” ЕАД - 77 186 doc_pdf.gif
62 „Видахим” АД - 357 554 doc_pdf.gif
63 „Контур Глобал Марица Изток 3” АД - 3 481 176 doc_pdf.gif
64 „Керамична къща Стралджа” ЕООД - 3 684 doc_pdf.gif
65 „Лесопласт –Троян” АД 2013 -
66 „Шамот” АД 2012 -
67 „Керамика Бургас” АД - 8 532 doc_pdf.gif
68 „Девня Цимент” АД - 835 107 doc_pdf.gif
69 "Загора Фрукт" АД 2010 -
70 „Хранинвест-Хранмашкомплект” АД 2010 -
71 „СМА Минерал Вародобив” ЕООД 2011 -
72 „ТЕЦ Девен” АД - 1 526 718 doc_pdf.gif
73 „Топлофикация-Плевен” ЕАД - 166 571 doc_pdf.gif
74 „Дружба стъкларски заводи” АД София - 30 960 doc_pdf.gif
75 „Загорка” АД - 5 036 doc_pdf.gif
76 „ТЕЦ Варна” ЕАД - 592 711 doc_pdf.gif
77 „Идеал стандарт” АД - 21 338 doc_pdf.gif
78 „Тера” АД – Червен бряг - 3 859 doc_pdf.gif
79 „Булгартрансгаз” ЕАД – КС Петрич - 28 472 doc_pdf.gif
80 „Булгартрансгаз” ЕАД – КС Странджа - 70 092 doc_pdf.gif
81 „Булгартрансгаз” ЕАД – КС Кардам 1 - 23 doc_pdf.gif
82 „Булгартрансгаз” ЕАД - КС Лозенец - 96 513 doc_pdf.gif
83 „Марицатекс” АД 2010 - -
84 „ТЕЦ Марица 3” АД - 694 780 doc_pdf.gif
85 „Булгартрансгаз” ЕАД – КС Чирен - 6 596 doc_pdf.gif
86 „Булгартрансгаз” ЕАД - КС Ихтиман - 33 371 doc_pdf.gif
87 „Булгартрансгаз” ЕАД - КС Кардам 2 - 62 274 doc_pdf.gif
88 „Булгартрансгаз” ЕАД - КС Провадия - 90 176 doc_pdf.gif
89 „Топлофикация ВТ” АД - 15 674 doc_pdf.gif
90 „Холсим България” АД пл. Плевен 2012 - -
91 „Холсим България” АД пл. Бели Извор - 374 987 doc_pdf.gif
92 „Брикел” ЕАД - 1 074 467 doc_pdf.gif
93 „Огняново К” АД - 0 doc_pdf.gif
94 „Агрополихим” АД - 493 635 doc_pdf.gif
95 „Огняново К” АД – ЗНХВ Пуклина - 128 319 doc_pdf.gif
96 „Керамика 98” ООД гр. Летница 2012 - -
97 „Дървообработване – ВТ” АД 2010 - -
98 „Свилоза” АД - 2 440 doc_pdf.gif
99 „Биовет” АД - Пещера - 12 133 doc_pdf.gif
100 „ТЕЦ Свилоза” АД - 485 255 doc_pdf.gif

 

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС