ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

Линк към  Европейски общностен регистър: https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/BG/index.xhtml
Извършването на трансакции е възможно само през новия регистър след извършване на задължителна процедура 1 за влизане в Общностния регистър. Влизането става със същите потребителско име и парола, които са еднакви с тези в Националния регистър, описана подробно в документ, който е наличен на страницата на ИАОС /секция Национален регистър. В случай на спешни трансакции, моля да се обърнете към администраторите, които могат да я извършат през новия регистър. Обръщаме Ви внимание, че трансфери през стария регистър не са възможни.

За информация и съдействие във връзка с процедурата за влизане в Европейския общностен регистър, се обърнете към
националните администратори: 

Гергана Алексиева, ст. експерт в отдел РЕПГРТЕ
E-mail: g.aleksieva@eea.government.bg 

тел. 02/940 64 16, тел. 02/955 90 22, факс: 02/955 90 15

 Процедури за работа с Регистъра:

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС