ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

 

Изпълнителна агенция по околна среда
Дирекция „Разрешителни режими”
Отдел „Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии”
1618, София, п.к. 251
бул. “Цар Борис III” No 136
тел. 02 955 90 22, 02 940 64 16  
Факс: 02 955 90 15
e-mail: registry@eea.government.bg
e-mail: z.ruseva@eea.government.bg

 

В случай на проблем

При възникнал проблем или за повече информация потребителите на регистъра могат да се свържат с нас на телефоните посочени в контакти или на адреса на електронната поща registry@eea.government.bg с описание на проблема и приложен скрииншот* (ако е приложимо).

*Скрииншота може да направите като:
1. Натиснете едновременно бутоните “shift” и “Print Screen”.
2. Създавате нов документ във word формат.
3. Кликнете с дясния бутон на мишката и избирате “paste”.
4. Запазвате документа и го прилагате към писмото.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС