ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

 

Верифицирани доклади

Важно! Оператори на инсталации, неизпълнили задължението си за връщане на квоти, съответстващи на верифицираните им емисии за 2012 г. съответно чл.131 от ЗООС:
"Рубин" АД, Разрешително за емисии на парникови газове №31/2009 г.

 

Страница 1 (1–50)    Страница 2 (51–100)    Страница 3 (101–150)    Страница 4 (151– -)

  Оператор Година на отмяна Количество
верифи-
цирани
емисии
2018 г.
Годишни
верифи-
цирани
доклади
2018 г.
Количество оценени
емисии
2018 г.
Консерва-тивна
оценка 
 
1 „Бъдещност” АД-Чирпан 2013
2 „Топлофикация-Враца” ЕАД ОЦ-Младост - 15 915 doc_pdf.gif
3 „Балканфарма Дупница” АД - 6 293 doc_pdf.gif
4 „Асенова крепост” АД 2010
5 „Завод за хартия Белово” АД - 9 691 doc_pdf.gif
6 „Златна Панега Цимент” АД - 469 320 doc_pdf.gif
7 „Винербергер” ЕООД - 33 588 doc_pdf.gif
8 Калиакра АД 2012
9 „Керам Инвест” АД - 6 221 doc_pdf.gif
10 "Ди Ес Смит България" АД - 38 872 doc_pdf.gif
11 „Керамат” АД цех -Дивдядово 2017
12 „Керамат” АД цех-Каспичан - 8 523 doc_pdf.gif
13 „Топлофикация Казанлък” ЕАД 2014
14 „Харманлийска керамика” АД 2013
15 „Ником - 97” АД - 1 796 doc_pdf.gif
16 „Керамат” АД- цех Ветрище 2013
17 „Амилум България” ЕАД - 47 511 doc_pdf.gif
18 „Топлофикация Шумен” ЕАД 2017
19 „Балканфарма –Троян” АД - 1762 doc_pdf.gif
20 „Топлофикация Враца” ЕАД ТЕЦ Градска - 28 734 doc_pdf.gif
21 „Хан Омуртаг” АД - 29 948 doc_pdf.gif
22 „Труд” АД - 2 817 doc_pdf.gif
23 „Камибо” ЕООД ТП Хименерго Враца 2012
24 „Дружба стъкларски заводи” АД-Пловдив - 114 608 doc_pdf.gif
25 „Калцит” АД - 108 589 doc_pdf.gif
26 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Иганово - 1 052 doc_pdf.gif
27 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Сопот - 9 047 doc_pdf.gif
28 „Топлофикация –Перник” ЕАД - 197 328 doc_pdf.gif
29 „Стройкерамика- Мездра” АД - 0 doc_pdf.gif
30 „Стройкерамика –Враца” АД 2012
31 "Рубин Трейдинг" АД - 51 028 doc_pdf.gif
32 Вулкан Цимент 2013
33 „Топлофикация Разград” ЕАД -

12 339

doc_pdf.gif
34 „Майр - Мелнхоф Никопол” АД 2010
35 „Топлофикация – Сливен” ЕАД - 119 768 doc_pdf.gif
36 „Кроношпан България” ЕООД пл. В. Търново - 6 377 doc_pdf.gif
37 „Кроношпан България” ЕООД пл. Бургас - 1 300 doc_pdf.gif
38 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - 1 558 136 doc_pdf.gif
39 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. Пловдив Север - 141 815 doc_pdf.gif
40 „Тракия Глас България” ЕАД - 244 154 doc_pdf.gif
41 „Керамичен завод Дерманци” - 0 doc_pdf.gif
42 „Изида 1894” ЕООД 2011
43 "Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" ЕООД - 2 286 doc_pdf.gif
44 „Прогрес” АД - 387 doc_pdf.gif
45 „Стомана Индъстри” АД - 128 272 doc_pdf.gif
46 „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - 9 574 047 doc_pdf.gif
47 „Шаварна -97” ООД 2012
48 „Кераминженеринг” АД Багренци - 284 doc_pdf.gif
49 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. ОЦ Пловдив ЮГ - 4 770 doc_pdf.gif
50 „Фазерлес” АД 2013

 

Архив на верифицираните доклади от 2017 г.

Архив на верифицираните доклади от 2016 г.

Архив на верифицираните доклади от 2015 г.

Архив на верифицираните доклади от 2014 г.

Архив на верифицираните доклади от 2013 г.

Архив на верифицираните доклади от 2012 г.

Архив на верифицираните доклади от 2007 г. до 2011 г.

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС