ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

 

Верифицирани доклади

Важно! Оператори на инсталации, неизпълнили задължението си за връщане на квоти, съответстващи на верифицираните им емисии за 2012 г. съответно чл.131 от ЗООС:
"Рубин" АД, Разрешително за емисии на парникови газове №31/2009 г.

 

Страница 1 (1–50)    Страница 2 (51–100)    Страница 3 (101–150)    Страница 4 (151– -)

  Оператор Година на отмяна Количество
верифи-
цирани
емисии
2019 г.
Годишни
верифи-
цирани
доклади
2019 г.
Количество оценени
емисии
2019 г.
Консерва-тивна
оценка 
 
1 „Бъдещност” АД-Чирпан 2013
2 „Топлофикация-Враца” ЕАД ОЦ-Младост - 14 605 doc_pdf.gif
3 „Балканфарма Дупница” АД - 5 278 doc_pdf.gif
4 „Асенова крепост” АД 2010
5 „Завод за хартия Белово” АД - 11 065 doc_pdf.gif
6 „Златна Панега Цимент” АД - 490 523 doc_pdf.gif
7 „Винербергер” ЕООД - 31 805 doc_pdf.gif
8 Калиакра АД 2012
9 „Керам Инвест” АД - 3 727 doc_pdf.gif
10 "Ди Ес Смит България" АД - 36 195 doc_pdf.gif
11 „Керамат” АД цех -Дивдядово 2017
12 „Керамат” АД цех-Каспичан - 8 225 doc_pdf.gif
13 „Топлофикация Казанлък” ЕАД 2014
14 „Харманлийска керамика” АД 2013
15 „Ником - 97” АД - 1 126 doc_pdf.gif
16 „Керамат” АД- цех Ветрище 2013
17 „Амилум България” ЕАД - 47 327 doc_pdf.gif
18 „Топлофикация Шумен” ЕАД 2017
19 „Балканфарма –Троян” АД - 1 729 doc_pdf.gif
20 „Топлофикация Враца” ЕАД ТЕЦ Градска - 27 730 doc_pdf.gif
21 „Хан Омуртаг” АД - 31 992 doc_pdf.gif
22 „Труд” АД - 2 740 doc_pdf.gif
23 „Камибо” ЕООД ТП Хименерго Враца 2012
24 „Дружба стъкларски заводи” АД-Пловдив - 118 390 doc_pdf.gif
25 „Калцит” АД - 108 588 doc_pdf.gif
26 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Иганово - 742 doc_pdf.gif
27 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Сопот - 8 897 doc_pdf.gif
28 „Топлофикация –Перник” ЕАД - 143 561 doc_pdf.gif
29 „Стройкерамика- Мездра” АД - 0 doc_pdf.gif
30 „Стройкерамика –Враца” АД 2012
31 "Рубин Трейдинг" АД - 51 579 doc_pdf.gif
32 Вулкан Цимент 2013
33 „Топлофикация Разград” ЕАД -

10 994 

doc_pdf.gif
34 „Майр - Мелнхоф Никопол” АД 2010
35 „Топлофикация – Сливен” ЕАД - 72 304 doc_pdf.gif
36 „Кроношпан България” ЕООД пл. В. Търново - 6 534 doc_pdf.gif
37 „Кроношпан България” ЕООД пл. Бургас - 1 099 doc_pdf.gif
38 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - 2 057 729 doc_pdf.gif
39 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. Пловдив Север - 157 380 doc_pdf.gif
40 „Тракия Глас България” ЕАД - 187 436 doc_pdf.gif
41 „Керамичен завод Дерманци” - 0 doc_pdf.gif
42 „Изида 1894” ЕООД 2011
43 "Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" ЕООД - 2 092 doc_pdf.gif
44 „Прогрес” АД - 380 doc_pdf.gif
45 „Стомана Индъстри” АД - 106 786 doc_pdf.gif
46 „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - 7 874 098 doc_pdf.gif
47 „Шаварна -97” ООД 2012
48 „Кераминженеринг” АД Багренци - 303 doc_pdf.gif
49 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. ОЦ Пловдив ЮГ - 1 788 doc_pdf.gif
50 „Фазерлес” АД 2013

 Архив на верифицираните доклади от 2018 г.

Архив на верифицираните доклади от 2017 г.

Архив на верифицираните доклади от 2016 г.

Архив на верифицираните доклади от 2015 г.

Архив на верифицираните доклади от 2014 г.

Архив на верифицираните доклади от 2013 г.

Архив на верифицираните доклади от 2012 г.

Архив на верифицираните доклади от 2007 г. до 2011 г.

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС