ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

 

Верифицирани доклади

Важно! Оператори на инсталации, неизпълнили задължението си за връщане на квоти, съответстващи на верифицираните им емисии за 2012 г. съответно чл.131 от ЗООС:
"Рубин" АД, Разрешително за емисии на парникови газове №31/2009 г.

 

Страница 1 (1–50)    Страница 2 (51–100)    Страница 3 (101–150)    Страница 4 (151– -)

  Оператор Година на отмяна Количество
верифи-
цирани
емисии
2020 г.
Годишни
верифи-
цирани
доклади
2020 г.
Количество оценени
емисии
2020 г.
Консерва-тивна
оценка 
 
1 „Бъдещност” АД-Чирпан 2013
2 „Топлофикация-Враца” ЕАД ОЦ-Младост - 15 650 doc_pdf.gif
3 „Балканфарма Дупница” АД - 5 729 doc_pdf.gif
4 „Асенова крепост” АД 2010
5 „Завод за хартия Белово” АД - 9 727 doc_pdf.gif
6 „Златна Панега Цимент” АД - 403 817 doc_pdf.gif
7 „Винербергер” ЕООД - 31 727 doc_pdf.gif
8 Калиакра АД 2012
9 „Керам Инвест” АД - 0 doc_pdf.gif
10 "Ди Ес Смит България" АД - 37 476 doc_pdf.gif
11 „Керамат” АД цех -Дивдядово 2017
12 „Керамат” АД цех-Каспичан - 6 094 doc_pdf.gif
13 „Топлофикация Казанлък” ЕАД 2014
14 „Харманлийска керамика” АД 2013
15 „Ником - 97” АД - 124 doc_pdf.gif
16 „Керамат” АД- цех Ветрище 2013
17 „Амилум България” ЕАД - 54 628 doc_pdf.gif
18 „Топлофикация Шумен” ЕАД 2017
19 „Балканфарма –Троян” АД - 1 613 doc_pdf.gif
20 „Топлофикация Враца” ЕАД ТЕЦ Градска - 26 068 doc_pdf.gif
21 „Хан Омуртаг” АД - 32 342 doc_pdf.gif
22 „Труд” АД - 1 863  doc_pdf.gif
23 „Камибо” ЕООД ТП Хименерго Враца 2012
24 „БиЕй Глас България” ЕАД-Пловдив - 132 303 doc_pdf.gif
25 „Калцит” АД - 111 505 doc_pdf.gif
26 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Иганово - 1 882 doc_pdf.gif
27 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Сопот - 8 240 doc_pdf.gif
28 „Топлофикация –Перник” ЕАД - 105 109 doc_pdf.gif
29 „Стройкерамика- Мездра” АД 2019
30 „Стройкерамика –Враца” АД 2012
31 "Рубин Трейдинг" АД - 42 942 doc_pdf.gif
32 Вулкан Цимент 2013
33 „Топлофикация Разград” ЕАД 2019

 

34 „Майр - Мелнхоф Никопол” АД 2010
35 „Топлофикация – Сливен” ЕАД - 71 094 doc_pdf.gif
36 „Кроношпан България” ЕООД пл. В. Търново - 5 379 doc_pdf.gif
37 „Кроношпан България” ЕООД пл. Бургас - 700 doc_pdf.gif
38 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - 1 761 290 doc_pdf.gif
39 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. Пловдив Север - 145 677 doc_pdf.gif
40 „Тракия Глас България” ЕАД - 231 429 doc_pdf.gif
41 „Керамичен завод Дерманци” - 0 doc_pdf.gif
42 „Изида 1894” ЕООД 2011
43 "Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" ЕООД - 106 doc_pdf.gif
44 „Прогрес” АД - 594 doc_pdf.gif
45 „Стомана Индъстри” АД - 90 620 doc_pdf.gif
46 „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - 4 292 307 doc_pdf.gif
47 „Шаварна -97” ООД 2012
48 „Кераминженеринг” АД Багренци - 278 doc_pdf.gif
49 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. ОЦ Пловдив ЮГ - 6 261 doc_pdf.gif
50 „Фазерлес” АД 2013

Архив на верифицираните доклади от 2019 г.

Архив на верифицираните доклади от 2018 г.

Архив на верифицираните доклади от 2017 г.

Архив на верифицираните доклади от 2016 г.

Архив на верифицираните доклади от 2015 г.

Архив на верифицираните доклади от 2014 г.

Архив на верифицираните доклади от 2013 г.

Архив на верифицираните доклади от 2012 г.

Архив на верифицираните доклади от 2007 г. до 2011 г.

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС