ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

 

Верифицирани доклади

Важно! Оператори на инсталации, неизпълнили задължението си за връщане на квоти, съответстващи на верифицираните им емисии за 2012 г. съответно чл.131 от ЗООС:
"Рубин" АД, Разрешително за емисии на парникови газове №31/2009 г.

 

Страница 1 (1–50)    Страница 2 (51–100)    Страница 3 (101–150)    Страница 4 (151– -)

  Оператор Година на отмяна Количество
верифи-
цирани
емисии
2021 г.
Годишни
верифи-
цирани
доклади
2021 г.
Количество оценени
емисии
2021 г.
Консерва-тивна
оценка 
 
1 „Бъдещност” АД-Чирпан 2013
2 „Топлофикация-Враца” ЕАД ОЦ-Младост - 17 028 doc_pdf.gif
3 „Балканфарма Дупница” АД - 5 608 doc_pdf.gif
4 „Асенова крепост” АД 2010
5 „Завод за хартия Белово” АД - 8 192 doc_pdf.gif
6 „Златна Панега Цимент” АД - 361 090 doc_pdf.gif
7 „Винербергер” ЕООД - 27 695 doc_pdf.gif
8 Калиакра АД 2012
9 „Керам Инвест” АД - 0 doc_pdf.gif
10 "Ди Ес Смит България" АД - 37 711 doc_pdf.gif
11 „Керамат” АД цех -Дивдядово 2017
12 „Керамат” АД цех-Каспичан - 5 552 doc_pdf.gif
13 „Топлофикация Казанлък” ЕАД 2014
14 „Харманлийска керамика” АД 2013
15 „Ником - 97” АД - 266 doc_pdf.gif
16 „Керамат” АД- цех Ветрище 2013
17 „Амилум България” ЕАД - 127 868 doc_pdf.gif
18 „Топлофикация Шумен” ЕАД 2017
19 „Балканфарма –Троян” АД - 1 530 doc_pdf.gif
20 „Топлофикация Враца” ЕАД ТЕЦ Градска - 28 123 doc_pdf.gif
21 „Хан Омуртаг” АД - 36 138 doc_pdf.gif
22 „Труд” АД - 1 948 doc_pdf.gif
23 „Камибо” ЕООД ТП Хименерго Враца 2012
24 „БиЕй Глас България” ЕАД-Пловдив - 147 820 doc_pdf.gif
25 „Калцит” АД - 83 024 doc_pdf.gif
26 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Иганово - 764 doc_pdf.gif
27 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Сопот - 8 923 doc_pdf.gif
28 „Топлофикация –Перник” ЕАД - 159 738 doc_pdf.gif
29 „Стройкерамика- Мездра” АД 2019
30 „Стройкерамика –Враца” АД 2012
31 "Рубин Трейдинг" АД - 52 156 doc_pdf.gif
32 Вулкан Цимент 2013
33 „Топлофикация Разград” ЕАД 2019

 

34 „Майр - Мелнхоф Никопол” АД 2010
35 „Топлофикация – Сливен” ЕАД - 51 520 doc_pdf.gif
36 „Кроношпан България” ЕООД пл. В. Търново - 2 739 doc_pdf.gif
37 „Кроношпан България” ЕООД пл. Бургас - 112 doc_pdf.gif
38 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - 1 475 526 doc_pdf.gif
39 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. Пловдив Север - 129 365 doc_pdf.gif
40 „Тракия Глас България” ЕАД - 266 942 doc_pdf.gif
41 „Керамичен завод Дерманци” - 0 doc_pdf.gif
42 „Изида 1894” ЕООД 2011
43 "Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" ЕООД - 0 doc_pdf.gif
44 „Прогрес” АД - 478 doc_pdf.gif
45 „Стомана Индъстри” АД - 94 407 doc_pdf.gif
46 „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - 6 673 429 doc_pdf.gif
47 „Шаварна -97” ООД 2012
48 „Кераминженеринг” АД Багренци - 252 doc_pdf.gif
49 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. ОЦ Пловдив ЮГ - 17 726 doc_pdf.gif
50 „Фазерлес” АД 2013

Архив на верифицираните доклади от 2021 г.

Архив на верифицираните доклади от 2020 г.

Архив на верифицираните доклади от 2019 г.

Архив на верифицираните доклади от 2018 г.

Архив на верифицираните доклади от 2017 г.

Архив на верифицираните доклади от 2016 г.

Архив на верифицираните доклади от 2015 г.

Архив на верифицираните доклади от 2014 г.

Архив на верифицираните доклади от 2013 г.

Архив на верифицираните доклади от 2012 г.

Архив на верифицираните доклади от 2007 г. до 2011 г.

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС