ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

 

Верифицирани доклади

Важно! Оператори на инсталации, неизпълнили задължението си за връщане на квоти, съответстващи на верифицираните им емисии за 2012 г. съответно чл.131 от ЗООС:
"Рубин" АД, Разрешително за емисии на парникови газове №31/2009 г.

 

Страница 1 (1–50)    Страница 2 (51–100)    Страница 3 (101–150)    Страница 4 (151– -)

  Оператор Година на отмяна Количество
верифи-
цирани
емисии
2022 г.
Годишни
верифи-
цирани
доклади
2022 г.
Количество оценени
емисии
2022 г.
Консерва-тивна
оценка 
 
1 „Бъдещност” АД-Чирпан 2013
2 „Топлофикация-Враца” ЕАД ОЦ-Младост - 14 632 doc_pdf.gif
3 „Балканфарма Дупница” АД -
4 „Асенова крепост” АД 2010
5 „Завод за хартия Белово” АД - 2 449 doc_pdf.gif
6 „Златна Панега Цимент” АД - 388 529 doc_pdf.gif
7 „Винербергер” ЕООД - 32 884 doc_pdf.gif
8 Калиакра АД 2012
9 „Керам Инвест” АД -
10 "Ди Ес Смит България" АД - 32 874 doc_pdf.gif
11 „Керамат” АД цех -Дивдядово 2017
12 „Керамат” АД цех-Каспичан - 5 192 doc_pdf.gif
13 „Топлофикация Казанлък” ЕАД 2014
14 „Харманлийска керамика” АД 2013
15 „Ником - 97” АД -
16 „Керамат” АД- цех Ветрище 2013
17 „Амилум България” ЕАД - 133 898 doc_pdf.gif
18 „Топлофикация Шумен” ЕАД 2017
19 „Балканфарма –Троян” АД -
20 „Топлофикация Враца” ЕАД ТЕЦ Градска - 25 202 doc_pdf.gif
21 „Хан Омуртаг” АД - 34 507 doc_pdf.gif
22 „Труд” АД - 1 809 doc_pdf.gif
23 „Камибо” ЕООД ТП Хименерго Враца 2012
24 „БиЕй Глас България” ЕАД-Пловдив - 137 867 doc_pdf.gif
25 „Калцит” АД - 61 194 doc_pdf.gif
26 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Иганово - 669 doc_pdf.gif
27 „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, пл. Сопот - 5 499 doc_pdf.gif
28 „Топлофикация –Перник” ЕАД -   160 392 doc_pdf.gif
29 „Стройкерамика- Мездра” АД 2019
30 „Стройкерамика –Враца” АД 2012
31 "Рубин Трейдинг" АД -
32 Вулкан Цимент 2013
33 „Топлофикация Разград” ЕАД 2019

 

34 „Майр - Мелнхоф Никопол” АД 2010
35 „Топлофикация – Сливен” ЕАД - 78 341 doc_pdf.gif
36 „Кроношпан България” ЕООД пл. В. Търново - 439 doc_pdf.gif
37 „Кроношпан България” ЕООД пл. Бургас - 0 doc_pdf.gif
38 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - 1 992 353 doc_pdf.gif
39 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. Пловдив Север - 136 109 doc_pdf.gif
40 „Тракия Глас България” ЕАД - 246 145 doc_pdf.gif
41 „Керамичен завод Дерманци” -
42 „Изида 1894” ЕООД 2011
43 "Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" ЕООД - 28 doc_pdf.gif
44 „Прогрес” АД - 328 doc_pdf.gif
45 „Стомана Индъстри” АД - 92 687 doc_pdf.gif
46 „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД - 10 926 444 doc_pdf.gif
47 „Шаварна -97” ООД 2012
48 „Кераминженеринг” АД Багренци - 241 doc_pdf.gif
49 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД пл. ОЦ Пловдив ЮГ - 12 076 doc_pdf.gif
50 „Фазерлес” АД 2013

 

Архив на верифицираните доклади от 2021 г.

Архив на верифицираните доклади от 2020 г.

Архив на верифицираните доклади от 2019 г.

Архив на верифицираните доклади от 2018 г.

Архив на верифицираните доклади от 2017 г.

Архив на верифицираните доклади от 2016 г.

Архив на верифицираните доклади от 2015 г.

Архив на верифицираните доклади от 2014 г.

Архив на верифицираните доклади от 2013 г.

Архив на верифицираните доклади от 2012 г.

Архив на верифицираните доклади от 2007 г. до 2011 г.

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС