ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Гори

Горите имат многобройни и взаимно свързани обществени, стопански и екологични функции. Освен че осигуряват работни места и доход на населението, те са източник на суровини за промишлеността и  енергетиката, като в същото време предпазват почвите от ерозия, регулират водните запаси, допринасят за опазване на биоразнообразието и намаляват неблагоприятните въздействия на климатичните промени. По отношение на изменението на климата, горите се явяват основният поглътител на въглеродни емисии.

Ето защо е от голяма важност, управлението на горите да е насочено към осигуряване на доброто им здравословно състояние, което е гаранция за ефективното функциониране на голямото разнообразие от ползи, което те ни предоставят.

 

ГОРИ, ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ТЕХНИЯ ПРИНОС КЪМ ГЛОБАЛНИТЕ ЦИКЛИ НА ВЪГЛЕРОД

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС