ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България

Одобрен е Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г.
EnglishEnglishCopyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС