ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 24.04.2017 г. 11:00 ч. до 25.04.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,104
Вълчедръм 0,077
Хайредин 0,105
Монтана 0,106
Селановци 0,083
Кнежа 0,102
Враца 0,117
Велико Търново 0,089
Петрохан 0,103
Плевен 0,087
Силистра 0,083
Русе 0,097
Тервел 0,081
Самуил 0,091
Калиaкра 0,082
Емине 0,103
Ореш 0,106
Ахтопол 0,107
Варна 0,099
Елхово 0,112
Връх Рожен 0,145
Пловдив 0,141
Връх Виден 0,12
Връх Ореляк 0,17
Връх Ботев 0,127
София 0,132

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.