ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 23.03.2017 г. 11:00 ч. до 24.03.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,104
Вълчедръм 0,077
Хайредин 0,106
Монтана 0,108
Селановци 0,083
Кнежа 0,104
Враца 0,12
Велико Търново 0,089
Петрохан 0,102
Плевен 0,089
Силистра 0,083
Русе 0,096
Тервел 0,08
Самуил 0,09
Калиaкра 0,081
Емине 0,101
Ореш 0,106
Ахтопол 0,107
Варна 0,099
Елхово 0,112
Връх Рожен 0,112
Пловдив 0,139
Връх Виден 0,121
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,133
София 0,133

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.