ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 20.02.2017 г. 11:00 ч. до 21.02.2017 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,098
Вълчедръм 0,076
Хайредин 0,102
Монтана 0,107
Селановци 0,084
Кнежа 0,102
Враца 0,116
Велико Търново 0,091
Петрохан 0,102
Плевен 0,089
Силистра n/a
Русе 0,099
Тервел 0,084
Самуил 0,092
Калиaкра 0,084
Емине 0,104
Ореш 0,103
Ахтопол 0,109
Варна 0,102
Елхово 0,113
Връх Рожен 0,104
Пловдив 0,139
Връх Виден 0,116
Връх Ореляк 0,17
Връх Ботев 0,14
София 0,127

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.