ExEA ExEA EEA

Разрешителни по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

Начална страница за разрешителни по КПКЗ

Често задавани въпроси

Годишни доклади по околна среда на операторите

РИОСВ Оператор Годишни доклади за година
Благоевград „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр. КРЕСНА 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Гоце Делчев 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Сандански 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЮГОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН “ИХТИМАН” КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ПЕТРИЧ” 2009, 2010, 2012,
Бургас "Метални изделия"АД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"Лукойл Нефтохим Бургас"АД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
ТЕЦ „ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 2011, 2012,
“Бургаски захарен завод”ЕАД, гр.Камено 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Керамика Бургас” АД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Промет стиил”АД 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012,
“АВЕС-94”АД - Крайморие 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“АВЕС-94”АД - с. Черни връх 2009, 2010, 2011, 2012,
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД - гр. Бургас, площадка с. Добромир 2011, 2012,
"Свинекомплекс Крумово Градище" АД 2008, 2009, 2011, 2012,
„КУМАЗИТ КЕРАМИКА” ЕООД 2007, 2008, 2009,
"Свинекомплекс Зимен" АД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” – ЕАД 2008, 2009, (2010-2010(xls)), 2011, (2012-2012(xls)),
Велико Търново “СИБИ”ООД - гр. Севлиево 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА, ВКЛЮЧВАЩО ПЪРВИ УЧАСТЪК 2011, 2012,
Фондрима и Ко ЕООД, гр. Златарица 2012,
„Термоблок” ООД - гр. Горна Оряховица 2010, 2011, 2012,
"Свилоза" АД - гр. Свищов 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
"Свилоза" АД - инсталация за производство на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина 2012,
"Свилоза" АД - депо за опасни и неопасни отпадъци 2012,
“Топлофикация – Габрово” ЕАД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
“ТЕЦ Свилоза” АД - гр.Свищов 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"ЛУКЕТИ” ЕООД 2011, 2012,
Сгуроотвал към “ТЕЦ Свилоза” АД - гр.Свищов 2010, 2011, 2012,
“ТЕРЕМ-ИВАЙЛО” ЕООД – гр. В. Търново 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Депо за неопасни и опасни отпадъци - Сгуроотвал и Сатурачни полета на “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица 2009, 2011, 2012,
“Топлофикация ВТ” АД, Велико Търново 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
"ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ" АД 2006, 2008, 2009, 2010, 2011,
„Свилоза ЯРН” ЕООД, гр.Свищов 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Депо за неопасни и опасни отпадъци - Свилоза АД, гр. Свищов 2009, 2011,
“Мизия” 2000 - „Ником 97” АД 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, завод за производство на санитарна керамика 2012,
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Севлиево 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА” ЕАД, работна площадка Градница 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол”, гр. Севлиево 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД с.Бутово 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Дюк Доминион Ком” ООД гр. В. Търново 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„ЕКОЕНЕРГИЯ” ООД, гр. Габрово 2008, 2009, 2010, 2011,
“Геран”99 ООД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„ИНТЕРИОР ГЛАС” ООД гр. Елена 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Консорциум Агробизнес” АД 2008, 2009, 2011, 2012,
РАПИД ОЙЛ ИНДУСТРИ ООД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“СИКОНКО АГРИЯ” АД – гр. СОФИЯ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“СИКОНКО АГРОТЕХНИК” АД – гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"БИЛЯНА" ООД с.Българско Сливово 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"СВИНЕКОМЛЕКС СТАМБОЛОВО" АД с.Стамболово 2009, 2010, 2011, 2012,
"Велпа-91'' АД, гр. Стражица 2009, 2010, 2011, 2012,
ЕТ „АНГЕЛ ДИМИТРОВ – ГРАНИТ“ Птицекомбинат с. Недан е с местонахождение : област Велико Търново, община Павликени 2010, 2011, 2012,
Варна “АГРОПОЛИХИМ” АД – гр. Девня 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“АГРИ СС” ЕООД, гр. Ген. Тошево 2012,
ДЗЗД Керамичен завод “Разделна” 2011, 2012,
„Птицеком” ЕООД - с. Белоградец 2008, 2009, 2010,
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Кардам” 2009, 2010, 2011, 2012,
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД - Компресорна станция „Провадия” 2009, 2010, 2011, 2012,
„Птицеком” ЕООД - гр. Девня 2008, 2009, 2010,
„ДЕВЕН” АД, гр. Девня 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Девня Цимент”АД град Девня 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Керамик ГТ” АД, гр.Генерал Тошево 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"МЕТАЛ” АД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Полимери” АД Девня - Девненска промишлена зона 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Солвей Соди” АД 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Сгурошламоотвал „Падина” на “Солвей Соди” АД 2009, 2010, 2011, 2012,
“СТАРТ”АД гр.Добрич 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Депо за неопасни отпадъци на гр.Добрич при с.Богдан 2009, 2010, 2011, 2012,
“ТЕЦ Варна” ЕАД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик Чаир" на “ТЕЦ Варна” ЕАД 2009, 2010, 2011, 2012,
“Топлофикация-Варна” ЕАД - „ДАЛКИЯ Варна” ЕАД 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“ТРЕЙД” ООД – гр.Добрич 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“КЛАС ОЛИО”ООД с. Карапелит обл. Добрич 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Екарисаж-Варна” ЕООД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково” 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 1, с. Дончево 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Яйца и птици – Зора” АД, Площадка № 2, с. Дончево 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
БЕЛСУИН” ООД, с.Септемврийци - област Добрич 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"Свинекомплекс Брестак" АД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Хибриден център Златия” ЕАД 2008, 2009, 2010, 2011,
“Манекс сън” АД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Враца “Екопроект” ООД
(Регионално депо за твърди битови отпадъци)
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„АГРОСТИЛ - 2003” ЕООД гр. Бяла Слатина, обл. Враца 2009, 2010, 2012,
„Метизи“ АД, гр. Роман 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"Холсим"АД 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Масов поток от прах от неподвижни източници на площадката на Холсим (България) АД през 2010 год. 2010, 2011,
“Вратица”ООД, гр.Враца 2009, 2010, 2011, 2012,
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Враца 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Стройкерамика”АД гр.Мездра-цех Мездра 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Ветбиофарм”- ООД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа” – гр. Оряхово 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“СВ-Феникс” ЕООД, гр. Криводол 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Мизия 2009, 2010, 2011, 2012,
“Яйца и птици” АД, гр. Мизия, площадка гр. Козлодуй 2009, 2011, 2012,
“Завод за хартия” АД гр. Мизия 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Монтана “Берг Монтана Фитинги” АД 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„БУЛГАРПЛОД СОФИЯ”АД - Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери 2011, 2012,
„ИГАЛ” ООД 2011, 2012,
Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал „Видахим” АД 2011, 2012,
«РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ МОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», С. КРАПЧЕНЕ 2010, 2011, 2012,
”Монбат” АД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“ФАУСТИНА ГРУП”ООД с. Д-р Йосифово обл. Монтана 2009, 2010, 2011, 2012,
ТЕЦ „ВИДАХИМ” АД гр. ВИДИН 2005, 2006, 2007 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Стройкерамика” ООД - Монтана 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Екопроекти” ЕООД, гр. Димово 2008, 2009,
Плевен “НОРА” АД, Ловеч 2009, 2010, 2011, 2012,
„Петокладенци” ЕООД, гр. София 2012,
„ФЕНИКС ИНВЕРС”ООД, гр.Ловеч, площадка № 1 2012,
ЕТ „Старт Иван Йорданов”, трансформирана в „Старткерамик” ООД 2011,
„СТАРТ КЕРАМИКА” ООД - с. Александрово 2008, 2009, 2012,
„Винербергер ЕООД (Керамичен завод, гр. Луковит – инсталация за изработване на керамични изделия) 2012,
„ДЖИ ЕФ ЕФ” АД е собственик на Завода за хартия в с. Черковица, общ. Никопол 2012,
„Лесопласт” АД - гр. Троян, кв. „Велчевски” 2011, 2012,
Община Троян, гр. Троян 2011, 2012,
„ВТПГ - Консулт” ООД - Керамична фабрика с. Дерманци 2009, 2010, 2011, 2012,
„Българска Петролна Рафинерия” ЕООД - гр. Плевен, Западна индустриална зона 2 2009, 2010, 2011, 2012,
„СЛАВЯНА”АД - гр.Славяново, общ. Плевен 2009, 2010, 2011, 2012,
“Агро 2006” ЕООД 2008, 2009, 2011,
“ШАВАРНА-97” ООД гр. Левски 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
„ТЕРА” АД – Червен бряг 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„ТЕРРА 2000” ООД, гр. Плевен
(„Успех” АД) Винербергер
2006, 2007 2008, 2009, 2010, 2011,
„Златна Панега Цимент”АД 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“СК-13 Плевен Каменина”АД 2006, 2007, 2008, 2009,
"ЕЛМАЗ" ООД - с. Баховица 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
"КЕРАМИКА 98" гр. ЛЕТНИЦА 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” 2009, 2010, 2010, 2012,
"НОВА ПЛАМА" АД гр. ПЛЕВЕН 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
„Рафинерия Плама’’АД - гр.Плевен, Западна индустриална зона 2012,
"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН" ЕАД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Холсим България” АД - гр. Плевен 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
„Рубин” АД гр.Плевен - Стъкларски завод 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митриполия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци” 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци 2008, 2009, 2010, 2012,
„ГАЛУС КЪМПАНИ” ООД 2008, 2009,
„ПОЛИХИМ СС” ЕООД 2012,
„ПИЛИГРИМ 67” ЕООД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Трояинвест” ООД, гр. Троян 2008, 2009,
Пазарджик “БИОВЕТ” АД - гр. Пещера 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Регионално депо за битови отпадъци «Панагюрище» за общините Панагюрище и Стрелча 2012,
„БИОВЕТ” АД - гр. Пещера, когенерираща инсталация 2011, 2012,
„АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД гр. ПАНАГЮРИЩЕ 2011, 2012,
„Свиком” АД, гр. Пазарджик 2011, 2012,
„Братя Ангелови” ООД, гр. Пещера 2010, 2011, 2012,
„ИЛМА ИЛ” ООД, гр. Пазарджик 2009, 2010, 2011, 2012,
“EЛХИМ – ИСКРА” АД - гр.Пазарджик 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Дуропак - Тракия Папир АД 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"Йонтех" ООД 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“ОГНЯНОВО К” АД, ВАРОВ ЗАВОД ”ОГНЯНОВО” 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Завод за хартия Белово” АД 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Пловдив "КЦМ" АД 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА КЦМ АД, ПЛОВДИВ 2008, 2009, 2010, 2012,
"Атлас Еко груп" ЕООД гр.Пловдив - Община Карлово 2012,
"Юпитер 05” ООД, гр. Пловдив 2012,
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност «Паша махала» 2009, 2010, 2011, 2012,
„Депо за неопасни отпадъци” и „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” - с. Шишманци 2009, 2010, 2012,
"Агрия" АД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“ИНСА ОЙЛ” ООД 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012,
"Дружба стъкларски заводи" АД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Топлофикация Пловдив” ЕАД, ОЦ ”Пловдив-Юг” 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Топлофикация Пловдив” ЕАД, ТЕЦ “ Пловдив Север” 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисаря 2008, 2009, 2010, 2011,
„АДФ България” ЕООД гр. Първомай 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
АЕРКОК ООД, гр. Шумен 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
ЕТ”Андип 92 –Андрей Павлов” 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Калцит АД, гр. Асеновград - Промишлена зона “Север” 2007, 2008, 2009, 2010, 2012,
“Марицатекс”АД, гр. Пловдив 2007, 2008, 2009, 2010,
“Mонди Стамболийски ‘’ЕАД гр. Стамболийски 2009, 2010, 2012,
„ПЪЛДИН ГАЗ” ООД с. Войводиново 2008, 2009, 2010,
Перник СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД - гр. Перник 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Регионално депо за неопасни отпадъци «Тева» за общините – Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън 2011, 2012,
„САМАРТ-58” ООД 2010, 2011, 2012,
“ТЕЦ Бобов дол” ЕАД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с. Големо село 2010, 2011, 2012,
“Галко”АД, гр. Радомир 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”БАГРЕНЦИ” 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”ДРАГОВИЩИЦА” 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"Колхида Метал" АД - гр. Перник 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Топлофикация – Перник” ЕАД, ТЕЦ “Република” 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „Кудин дол” е разположен южно от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник 2012,
“Топлофикация – Перник” ЕАД, Сгуроотвал „7-ми септември” е разположен южно от ТЕЦ „Република” в близост до кв. „Калкас”, гр. Перник 2012,
„Екстракта” АД 2011,
„Сгуроотвал ”Кудин дол” на “Топлофикация – Перник” ЕАД гр. Перник 2010, 2011,
„Сгуроотвал ”7-ми септември” на “Топлофикация – Перник” ЕАД гр. Перник; 2009, 2010, 2011,
ЕТ “Валентин Георгиев – Валдис” 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Русе “БИОВЕТ” АД – клон Разград 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
СД "Марвас -90-Френкеви С-ИЕ" 2010,
“КОМФОРТ”ООД 2009, 2010, 2011,
“АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ” АД 2009, 2010, 2011,
“АГРОТАЙМ” ООД - ИСПЕРИХ 2009, 2010, 2011, 2012,
“Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле 2009, 2010, 2011, 2012,
"АВИС" ЕООД, град ЗАВЕТ 2009, 2010, 2011, 2012,
„КАРАС“ ООД, гр. Глоджево 2012,
„МЕМОТРЕЙД“ ЕООД, с. Бели Лом 2012,
„БИСЕР ОЛИВА-98” АД - Площадка: Червена вода, област Русе 2009, 2010, 2011, 2012,
„БИСЕР ОЛИВА-98” АД - Площадка: Средна кула, област Русе 2009, 2010, 2011, 2012,
“СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД, с. Бръшлен 2009, 2010, 2011, 2012,
“СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД – Площадка Самуил, с. Бръшлен 2009, 2010, 2011, 2012,
„ЕКОН 91” ООД 2009, 2010, 2011, 2012,
„ГАЛИСМАН” АД - площадка Брестовене 2009, 2010,
„ГАЛИСМАН” АД - площадка Сушево 2009, 2010,
“Свинекомплекс Голямо Враново Инвест” АД 2009, 2010, 2011, 2012,
“ХАН АСПАРУХ” АД – гр. ИСПЕРИХ 2009, 2010, 2011, 2012,
“ЖИТИ” АД - РУСЕ 2009, 2010, 2011, 2012,
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Липник 2009, 2010, 2011, 2012,
“ПИЛКО” ЕООД - РАЗГРАД - с. Киченица 2010, 2011, 2012,
„Лубрика”ООД – Русе 2009, 2010, 2011, 2012,
“Полисан” АД 2009, 2010, 2011, 2012,
„Мегахим” АД, гр. Русе 2009, 2010, 2011, 2012,
“СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД село Николово, общ. Русе, обл. Русе 2009, 2010, 2011, 2012,
Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините: Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница 2010, 2011, 2012,
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян 2009, 2010, 2011, 2012,
“Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„КЕРОС БЪЛГАРИЯ” EАД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"МОНТЮПЕ" ЕООД гр. Русе 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
СД “МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ” 2008, 2009, 2011, 2012,
“Депо за неопасни отпадъци” - Сгуроотвал на "Топлофикация - Русе" АД - ТЕЦ "Русе - Изток" 2009, 2010, 2011, 2012,
“ТРУД”АД - Русе 2009, 2010, 2011, 2012,
“СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК” ООД 2009, 2010, 2011, 2012,
“Депо Силистра” 2008, 2009,
“Нубиола България” ООД 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Оргахим” АД – източна площадка 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Оргахим” АД – западна площадка” 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Топлофикация - Русе” ЕАД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
София обект „Керамичен завод” – гр. Ботевград 2006, 2007,
''Бул Био - НЦЗПБ'' ЕООД 2012,
“Меридиан 29” ЕООД, с. Осиковица, община Правец, област София 2010, 2011, 2012,
СТАМ ТРЕЙДИНГ АД, гр.София 2010, 2011, 2012,
"САМ ТРЕЙДИНГ 2008” ЕООД 2012,
"ТАМАРА 2009” ООД, с.Опицвет, община Костинброд 2012,
"Сержани" ООД 2010, 2011, 2012,
„Кодак График Комюникейшънс” ЕАД 2010, 2011, 2012,
„Чугунолеене” АД - община Ихтиман 2010, 2011, 2012,
“Булгартрансгаз” ЕАД - Компресорна станция Ихтиман 2009, 2010, 2011, 2012,
“МБС” АД 2009,
„Ел Бат” АД 2009, 2010, 2011, 2012,
„СОФИЯ МЕД” АД 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Дружба Стъкларски заводи” АД - гр. София 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"ОГНЯНОВО К" АД, ЗНХВ "ПУКЛИНА" 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“ЛАКПРОМ” АД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
“Топлофикация София” EАД, ТР “Люлин” 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Топлофикация София” АД - ОЦ “Земляне” 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Полихром-ПОАП” АД, гр. София („Кодак График Комюникейшънс” АД) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
“Топлофикация София” АД - ТЕЦ “София” 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-(1xls, 2xls), 2012,
„Топлофикация София” АД, Обект ТЕЦ „София-Изток 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-(1xls, 2xls, 3xls, 4xls), 2012,
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин, с. Горна Малина 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини” 2012,
Депо за неопасни отпадъци Суходол І-ри етап 2009, 2010, 2011, 2012,
Депо за неопасни отпадъци Суходол ІІ-ри етап 2008, 2009, 2010, 2010, 2012,
гр. Костинброд, „Джиев” АД, Птицекомбината 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„КОСТЕНЕЦ – ХХИ” АД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Правец и Етрополе” 2008, 2009,
Стара Загора Брикел 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„ЕКОФАРМ-2005” ЕООД СЛИВЕН ПТИЦЕФЕРМА С. ПАНАРЕТОВЦИ 2010, 2011, 2012,
ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3” АД 2011, 2012,
„БИОИНВЕСТ” ЕООД, гр. Стара Загора 2012,
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „НАСИПИЩЕ МЕДНИКАРОВО” НА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГР. РАДНЕВО 2010, 2011, 2012,
“ТРАКИЯ-ОЙЛ” ООД, с. Калояновец 2010, 2011, 2012,
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ „ОБЕДИНЕНИ СЕВЕРНИ НАСИПИЩА” НА “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГР. РАДНЕВО 2010, 2011, 2012,
ТЕЦ "Марица Изток 2" 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД филиал “ТЕНЕВО” 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Ембул Инвестмънт” 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Прогрес” АД 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"Ремотекс - Раднево" ЕАД 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"Ямболен" АД, гр. Ямбол 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Ей И Ес Марица Изток 1” ЕООД 2007, 2008, 2009, 2010, 2012,
Депо за сгуропепелина и гипс от Тец “Ей И Ес-Зс Марица Изток 1” ЕООД 2010, 2011, 2012,
„Топлофикация Казанлък” ЕАД 2005, 2006, 2007,
ТЕЦ “Ей И Ес - 3С Марица Изток 1” 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012,
“Аякс-95”ООД, гр. Димитровград 2009, 2010, 2011, 2012,
“Аякс-1” EООД, гр. Димитровград 2012,
“Арсенал” АД, Завод 3 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Арсенал” АД, Завод 4 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
"Панхим" ООД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Енел Марица Изток 3” 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
"Топлофикация – Сливен" ЕАД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
“Керамична къща Стралджа“ ЕООД 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово” 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“КОЛХИДА – СЛИВЕН” АД 2009, 2010, 2011, 2012,
”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА, КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “ЛОЗЕНЕЦ” 2009, 2010, 2011, 2012,
”БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД, ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА, КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ “СТРАНДЖА” 2009, 2010, 2011, 2012,
Е.МИРОЛИО ЕАД, девизия Лана, гр. Сливен 2009, 2010, 2011, 2012,
Е.МИРОЛИО ЕАД, град Сливен, площадка гр. Ямбол 2011, 2012,
„Керам инвест” АД – гр. Сливен 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“СВИКОМ” ЕООД, ГР. СЛИВЕН 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Градус-1” ООД Стара Загора, Птицеферма Зимница, с. Зимница, общ. Ямбол 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Градус 1” ООД гр. Панагюрище, Птицеферма Ягъч, общ. Чирпан 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Градус-1” ООД, Птицекомбинат „Ямбол”, с. Безмер и с. Болярско, общ. Тунджа 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
ЕТ „Градус - Иван Ангелов 55”, с. Баня 2012,
„Милениум 2000” ООД, Птицекомбинат Чирпан, с. Рупките, общ. Чирпан 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Смолян „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча , Борино и Девин „ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Регионално депо за неопасни отпадъци за община Мадан 2009, 2010, 2011, 2012,
„Регионално депо за неопасни отпадъци за община Рудозем 2010, 2011, 2012,
Шумен “Енергия” АД, гр. Търговище
("ЕнерСис" АД )
2007, 2008, 2009, 2010, 2012,
СД "КВИНС - АРГО и СИЕ" - гр. Лозница 2012,
"АЛМЕД" ООД - гр. Нови пазар 2012,
"БМП-БЛИЗНАЦИ-МЕТАЛ ПЛАСТИК" ООД 2012,
“Максам СЕ България " ЕАД – Производство Смядово 2011, 2012,
“МАКЕТ” ООД, гр. Шумен 2011, 2012,
“Бряг - СК" ЕООД, гр. Варна 2011, 2012,
“Ескейп груп" ООД, гр. Търговище 2011, 2012,
"Хибриден център по свиневъдство" АД - гр. Шумен 2009, 2010, 2012,
АЛКОМЕТ АД 2009, 2010, 2011, 2012,
“Брамас – 96” АД 2008, 2009, 2010, 2012,
„Ново стъкло” ЕАД 2009, 2010, 2011, 2012,
Кооперация “Прогрес – 94” гр. Опака 2009,
“Родна индустрия – Попово” ООД 2009, 2010, 2011, 2012,
“РОДОПА ШУМЕН 1884” АД гр. София 2009, 2010,
"Тетрахиб" ЕАД - гр. Шумен 2009, 2010, 2011, 2012,
”Братя Томови”АД, гр.Попово,обл.Търговище 2008, 2009, 2010,
“Чугунена арматура България” - Гр.Враца, клон Попово 2009, 2010, 2012,
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово” - Община Търговище 2008 2009, 2010,
“МАКСАМ БЪЛГАРИЯ“ АД - гр. Габрово
("Еловица" АД - гр. Габрово)
2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
“ХАН ОМУРТАГ” АД 2008, 2009, 2010, 2012,
"КАМЧИЯ" EАД, град ШУМЕН 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
МАР – КРАФТ ООД 2008, 2009, 2010,
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Върбица и Котел 2008, 2009, 2010, 2012,
"ТИТАН БКС" гр. Шумен - Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Каолиново, Хитрино, Каспичан Венец, Нови пазар 2008, 2009, 2010, 2012,
“Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Дивдядово 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Каспичан 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Керамат” АД, гр. Каспичан, цех Ветрище 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Топлофикация-Шумен” ЕАД 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
„Тракия Глас България” ЕАД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Мега груп” АД 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Хасково “Неохим” АД, гр. Димитровград - площадка "А" 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„ЯЙЦЕПРОМ” АД, Птицеферма в гр. Момчилград 2012,
„Горубсо - Кърджали” АД 2011, 2012,
“Неохим” АД, гр. Димитровград - площадка "В" 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
ТЕЦ “Марица 3” АД 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал “Горен бюк” и Сгуроотвал “Галдушки ливади” на ТЕЦ “МАРИЦА 3”АД, гр. Димитровград 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Вулкан Цимент”АД гр. Димитровград 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
ЕТ „Грай – Г. Андонов” - гр. Хасково 2008, 2009, 2010, 2011,
„ЖЮЛИВ” ООД, Птицеферма в с. Войводово - Стара Загора 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
ЕТ “Митко Жеков - Д” Тухлена фабрика 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград и Свиленград” 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани” 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
“ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД – гр. Кърджали 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Регионален център за управление на отпадъците, гр. Кърджали 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
„Фуражи” ООД, гр. Кърджали 2009, 2010, 2011,
„ГАЛУС” АД – гр.София 2009, 2010, 2011, 2012,
„Тедимекс” ООД, гр. Хасково 2008, 2009, 2010, 2011,
„Златна Тракия”АД,гр.Хасково 2008, 2009,

Copyright 2000-2021 © ИАОС