ExEA ExEA EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии

Начална страница за разрешителни и регистър за търговия с емисии на парникови газове

Често задавани въпроси

Верифицирани доклади - Авиация

  Оператор Количество
верифицирани
емисии
2011 г.
Годишни
верифицирани
доклади
2011 г.
Количество
верифицирани
емисии
2012 г.
Годишни
верифицирани
доклади
2012 г.
1-av „България Еър Чартър”ООД 67 904 емисии: 39 264

тонкилометри: 36 245 642


2-av Карго Ер ООД емисии: 1 360 емисии: 1 413

 


3-av „Хели Ер Сау” АД - - - -
4-av „Ер Виа” ООД емисии: 49 370

тонкилометри: 63 842 945


емисии: 43 036

тонкилометри: 54 761 582


5-av „Би Ейч Еър” ООД 53 062 емисии: 47 432

 


6-av „Рубистар” емисии: 3 652
7-av „Атлант-Союз” - - - -
8-av „Еър Лазур ДженералАвиейшън” ЕООД емисии: 4 155

тонкилометри: 265 770


емисии: 4 466

тонкилометри: 372 300


9-av „България Ер” АД емисии: 220 007

тонкилометри: 173 915 396


емисии: 188 181

тонкилометри: 163 964 224


10-av „Хемус Ер” ЕАД - -
11-av „Александров Еър” ООД - - - -
12-av “АВБ 2004” АД - -
13-av „Ер Бан” ЕООД - - - -
14-av „Бизнес Еър” ООД - -
15-av „Уиз Еър България Еърлайнс” ЕАД - - - -
16-av „Сънлайт Еър” ЕАД - - емисии: 391

тонкилометри: 26 932


Copyright 2000-2021 © ИАОС