Container

Електронен регистър на инсталациите, съгласно чл.30л от ЗЧАВ

 • Избор
 • Благоевград
 • Бургас
 • Варна
 • Велико Търново
 • Враца
 • Монтана
 • Пазарджик
 • Перник
 • Плевен
 • Пловдив
 • Русе
 • Смолян
 • София
 • София - район Перник
 • Стара Загора
 • Хасково
 • Шумен
 • Избор
Регистрационен код на инсталацияВътрешен номер на инсталацияКатегория дейностИме на операторЕИК на операторИме на инсталацияНаселено място на инсталацияКод по ЕКАТТЕ на населеното място на инсталациятаАдрес на инсталацияУдостоверение за регистрация - номерУдостоверение за регистрация - датаУдостоверение за промяна в обстоятелствата - номерУдостоверение за промяна в обстоятелствата - датаПромени в обстоятелстватаЗаповед за заличаване ог регистъра - номерЗаповед за заличаване ог регистъра - датаДата на прекратяване на регистрацията
BLG00001231VIIIЕС ТИ ЕС МЕДИКАЛ ГРУП АД101109943 Инсталация за промазване на тъкан (марля) с гипсова смес и изсушаване Сандански65334Индустриална зона "Соколовец"119-07-201340909-11-201509-11-2015
BLG00002890XДИВА ООД101560120 Инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности гр. Петрич56126ул. "Места" №18224-07-2013
BLG000031060XДЖАНО ЕООД101645834 Инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности с. Баня02693В двора на бивш завод за слаботокови релета- УПИ III, планоснимачен №000707312-09-2013
BLG00004255VIIIБАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД811169550 Инсталация за нанасяне на покритие върху метални повърхности гр. Разлог61813ул."Христо Ботев" №79430-09-2013
BLG00005868XIVПИЕРИК ГРУП ЕООД101749968 Инсталация за производство на обувки Гоце Делчев17395ул. ВОЛАК № 6503-10-20132107-02-202207-02-2022
BLG00005868XIVПИЕРИК ЛАЙН ЕАД106616783Инсталация за производство на обувки Гоце Делчев17395ул. ВОЛАК № 6 503-10-20135-п121-07-2017 - Промяна на оператора на инсталацията2107-02-202207-02-2022
BLG00005868XIVПИЕРИК ГРУП ЕООД101749968Инсталация за производство на обувки Гоце Делчев17395ул. ВОЛАК № 6503-10-20135-п220-03-2019 2107-02-202207-02-2022
BLG00006869XIVПИЕРИК ЛАЙН ЕАД106616783 Инсталация за производство на обувки Благоевград04279ул. "Скаптопара" №22603-10-201311420-03-201920-03-2019
BLG00006869XIVПИЕРИК ЛАЙН ЕАД106616783Инсталация за производство на обувки Благоевград04279ул. "Скаптопара" №22603-10-20136-п121-07-2017 - Промяна на оператора на инсталацията11420-03-201920-03-2019
BLG00007870XIVПЛАНЕТ ШУС ЕООД204976511 Инсталация за производство на обувки Симитли66460ул. ХРИСТО БОТЕВ № 25703-10-201349330-12-201930-12-2019
BLG00007870XIVПИЕРИК ЛАЙН ЕАД106616783Инсталация за производство на обувки Симитли66460ул. "Христо Ботев" №25703-10-20137-п121-07-2017 - Промяна на оператора на инсталацията49330-12-201930-12-2019
BLG00007870XIVПЛАНЕТ ШУС ЕООД204976511Инсталация за производство на обувки Симитли66460ул. ХРИСТО БОТЕВ № 25703-10-20137-п220-03-2019 49330-12-201930-12-2019
BLG00008871XIVРИКИ ШУС ЕООД203418946 Инсталация за производство на обувки Хаджидимово77058Бивш стопански двор803-10-2013
BLG00008871XIVПИЕРИК ЛАЙН ЕАД106616783Инсталация за производство на обувки Хаджидимово77058Бивш стопански двор803-10-20138-п121-07-2017 - Промяна на оператора на инсталацията
BLG00008871XIVПЛАНЕТ ШУС ЕООД204976511Инсталация за производство на обувки Хаджидимово77058Бивш стопански двор803-10-20138-п220-03-2019
BLG00008871XIVПИЕРИК ГРУП ЕООД101749968Инсталация за производство на обувки Хаджидимово77058Бивш стопански двор803-10-20138-п313-03-2020 - Промяна на оператора на инсталацията
BLG00008871XIVРИКИ ШУС ЕООД203418946Инсталация за производство на обувки Хаджидимово77058Бивш стопански двор803-10-20138-п412-10-2020 - Промяна на оператора на инсталацията
BLG00009873XIVРИКИ ШУС ЕООД203418946 Инсталация за производство на обувки Осиково54184с.Осиково903-10-201349430-12-201930-12-2019
BLG00009873XIVПИЕРИК ЛАЙН ЕАД106616783Инсталация за производство на обувки Осиково54184с. Осиково903-10-20139-п121-07-2017 - Промяна на оператора на инсталацията49430-12-201930-12-2019
BLG00009873XIVРИКИ ШУС ЕООД203418946Инсталация за производство на обувки Осиково54184с.Осиково903-10-20139-п220-03-2019 49430-12-201930-12-2019
BLG00010875XIVРИКИ ШУС ЕООД203418946 Инсталация за производство на обувки Черниче81013с. Черниче1003-10-2013
BLG00010875XIVПИЕРИК ЛАЙН ЕАД106616783Инсталация за производство на обувки Черниче81013с. Черниче1003-10-201310-п121-07-2017 - Промяна на оператора на инсталацията
BLG00010875XIVПЛАНЕТ ШУС ЕООД204976511Инсталация за производство на обувки Черниче81013с.Черниче1003-10-201310-п220-03-2019
BLG00010875XIVПИЕРИК ГРУП ЕООД101749968Инсталация за производство на обувки Черниче81013с. Черниче1003-10-201310-п313-03-2020 - Промяна на оператора на инсталацията
BLG00010875XIVРИКИ ШУС ЕООД203418946Инсталация за производство на обувки Черниче81013с. Черниче1003-10-201310-п423-11-2020 - Промяна на оператора на инсталацията
BLG00011233XФАБРИКА ХАМЕФА ЕООД 203998684 Инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности Разлог61813ул. "Баненско шосе" - Индустриална зона1104-10-2013
BLG00011233XФАБРИКА ХАМЕФА ЕООД 203998684Инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности Разлог61813ул. "Баненско шосе" - Индустриална зона1104-10-201311-п122-08-2016Поради прекратяване на дейността на "Белар Антик" ООД, ЕИК 101535957, правоприемник на същата се явява "Фабрика Хамефа" ЕООД, ЕИК 203998684. - Промяна на оператора на инсталацията
BLG00011233XФАБРИКА ХАМЕФА ЕООД 203998684Инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности Разлог61813ул. "Баненско шосе" - Индустриална зона1104-10-201311-п222-08-2016Поради прекратяване на дейността на "Белар Антик" ООД, ЕИК 101535957, правоприемник на същата се явява "Фабрика Хамефа" ЕООД, ЕИК 203998684. - Промяна на оператора на инсталацията
BLG00012650XРИВА 21 АД101160400 Инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности гр.Петрич56126ул."Европа" №51204-10-2013
BLG000131253XРИВА 21 АД101160400 Инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности гр.Петрич56126ул."Цар Симеон" №441304-10-2013
BLG00014236XIМИГ - 76 ЕООД200975221 Инсталация за химическо чистене Благоевград04279бул. "Св. Св. Кирил и Методий" №51409-10-2013
BLG00014236XIМИГ - 76 ЕООД200975221Инсталация за химическо чистене Благоевград04279бул. "Св. Св. Кирил и Методий" №51409-10-201314-п107-04-2023Замяна на машината за химическо чистене с нова. - Други
BLG00015859XIБТМ + ЕООД101548189 Инсталация за химическо чистенегр.Благоевград04279ул."Владо Черноземски" №101530-10-2013