ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Група от четири летни дъба   
(Код в регистъра: 1242)

Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Трънково

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДГС Елхово

Документи за обявяване:
Заповед No.19 от 08.01.1981 г., бр. 17/1981 на Държавен вестник 19-1981 г.

Характеристики на вековното дърво:
1. Обикновен (летен) дъб
  Години към датата на обявяване: 200   Реална възраст: 242   Височина (m): 18   Периметър (m): –   Диаметър (m): 1.2  

2. Обикновен (летен) дъб
  Години към датата на обявяване: 200   Реална възраст: 242   Височина (m): 18   Периметър (m): –   Диаметър (m): 1.2  

3. Обикновен (летен) дъб
  Години към датата на обявяване: 200   Реална възраст: 242   Височина (m): 18   Периметър (m): –   Диаметър (m): 1.1  

4. Обикновен (летен) дъб
  Години към датата на обявяване: 250   Реална възраст: 292   Височина (m): 20   Периметър (m): –   Диаметър (m): 1.4  


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС