ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Полски бряст   
(Код в регистъра: 1533)

Вид: полски бряст (Ulmus minor);

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Коневец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДЛС Ямбол

Документи за обявяване:
Заповед No.899 от 17.08.1983 г., бр. 72/1983 на Държавен вестник 899-1983 г.

Документи за промяна:
Заличаване със Заповед No.1058 от 18.12.2020 г., бр. 13/2021 на Държавен вестник -

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 300   Реална възраст: 340   Височина (m): 23   Периметър (m): 4.3   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС