ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Зимен дъб   
(Код в регистъра: 1543)

Вид: зимен дъб, горун (Quercus daleshampii);

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: гр. Шипка

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Стара Загора: ДГС Казанлък

Документи за обявяване:
Заповед No.1138 от 12.11.1983 г., бр. 100/1983 на Държавен вестник 1138-1983 г.

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 110   Реална възраст: 150   Височина (m): 31   Периметър (m): 3.1   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС