ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Полски ясен   
(Код в регистъра: 1553)

Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Болярово, Населено място: с. Камен връх

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДГС Елхово

Документи за обявяване:
Заповед No.1138 от 12.11.1983 г., бр. 100/1983 на Държавен вестник 1138-1983 г.

Документи за промяна:
Заличаване със Заповед No.1058 от 18.12.2020 г., бр. 13/2021 на Държавен вестник -

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 100   Реална възраст: 140   Височина (m): 22   Периметър (m): 2.1   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС