ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Полски ясен   
(Код в регистъра: 1671)

Вид: полски ясен (Fraxinus oxycarpa);

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: с. Стройно

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДГС Елхово

Документи за обявяване:
Заповед No.543 от 23.05.1984 г., бр. 48/1984 на Държавен вестник 543-1984 г.

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 150   Реална възраст: 189   Височина (m): 25   Периметър (m): —   Диаметър (m): 1.4


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС