ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Топола   
(Код в регистъра: 1764)

Вид: топола (Populus spp.);

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Твърдица, Населено място: гр. Твърдица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДГС Твърдица

Документи за обявяване:
Заповед No.197 от 11.03.1987 г., бр. 25/1987 на Държавен вестник

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 100   Реална възраст: 136   Височина (m): 29   Периметър (m): 7.3   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС