ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Орех   
(Код в регистъра: 2095)

Вид: обикновен орех (Juglans regia);

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Глушник

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДГС Сливен

Документи за обявяване:
Заповед No.651 от 17.08.2012 г., бр. 68/2012 на Държавен вестник 651-2012 г.

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 150   Реална възраст: 161   Височина (m): 18   Периметър (m): 2.7   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС