ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Обикновен орех   
(Код в регистъра: 2178)

Вид: обикновен орех (Juglans regia);

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Септември, Населено място: с. Карабунар

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Пазарджик: ДГС Пазарджик

Документи за обявяване:
Заповед No.772 от 14.12.2018 г., бр. 11/2019 на Държавен вестник 772-2018 г.

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 200   Реална възраст: 205   Височина (m): 25   Периметър (m): 4.7   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС