ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Полски бряст   
(Код в регистъра: 2219)

Вид: полски бряст (Ulmus minor);

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Раднево, Населено място: с. Ковачево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Стара Загора: ДГС Стара Загора

Документи за обявяване:
Заповед No.926 от 12.10.2021 г., бр. 94/2021 на Държавен вестник 926-2021 г.

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 100   Реална възраст: 102   Височина (m): 20   Периметър (m): 3.0   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС