ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Бук   
(Код в регистъра: 251)

Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: с. Стара река

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДГС Стара река

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.5335 от 16.08.1949 г., бр. – на Държавен вестник

Документи за промяна:
Заличаване със Заповед No.492 от 27.06.2019 г., бр. 59/2019 на Държавен вестник -

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 300   Реална възраст: 374   Височина (m): 30   Периметър (m): 3.0   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС