ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Бук   
(Код в регистъра: 275)

Вид: обикновен бук (Fagus sylvatica);

Местоположение:
Област: Сливен, Община: Твърдица, Населено място: с. Бяла паланка

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДГС Твърдица

Документи за обявяване:
Заповед No.294 от 07.02.1962 г., бр. – на Държавен вестник

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 250   Реална възраст: 311   Височина (m): 30   Периметър (m): 5.0   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС