ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Черна топола   
(Код в регистъра: 670)

Вид: черна топола (Populus nigra);

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: гр. Павел баня

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Стара Загора: ДЛС Павел Баня

Документи за обявяване:
Заповед No.1301 от 05.05.1974 г., бр. – на Държавен вестник

Документи за промяна:
Заличаване със Заповед No.619 от 06.08.2019 г., бр. 69/2019 на Държавен вестник -

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 150   Реална възраст: 199   Височина (m): 29   Периметър (m): 4.3   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС