ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Стария орех   
(Код в регистъра: 871)

Вид: обикновен орех (Juglans regia);

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Скобелево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Стара Загора: ДЛС Мазалат

Документи за обявяване:
Заповед No.511 от 24.02.1976 г., бр. 36/1976 на Държавен вестник

Документи за промяна:
Заличаване със Заповед No.619 от 06.08.2019 г., бр. 69/2019 на Държавен вестник -

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: 150   Реална възраст: 197   Височина (m): 18   Периметър (m): 4.1   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС