ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Топола (Чатал кавак)   
(Код в регистъра: 980)

Вид: топола (Populus spp.);

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място: с. Тенево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДЛС Ямбол

Документи за обявяване:
Заповед No.342 от 04.07.1978 г., бр. 69/1978 на Държавен вестник 342-1978 г.

Документи за промяна:
Заличаване със Заповед No.1058 от 18.12.2020 г., бр. 13/2021 на Държавен вестник -

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: —   Реална възраст: null   Височина (m): 16   Периметър (m): 5.5   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС