ExEA ExEA EEA

Регистър на вековните дървета в България


Краен резултат


Летен дъб   
(Код в регистъра: 999)

Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur);

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: гр. Елхово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите (РДГ):
РДГ Сливен: ДГС Елхово

Документи за обявяване:
Заповед No.343 от 04.07.1978 г., бр. 69/1978 на Държавен вестник 343-1978 г.

Характеристики на вековното дърво:
Години към датата на обявяване: —   Реална възраст: null   Височина (m): 19   Периметър (m): 3.8   Диаметър (m):


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73
Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg
Последна актуализация на уеб приложението: 01.09.2013 г.
Данните в регистъра се актуализират своевременно след всякo обявяване или промяна на вековно дърво

Copyright 2011-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС