ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАМЧИЯ   (Код в регистъра: 11)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 849.75 хектара

Местоположение:
1. Област: Варна, Община: Аврен, Населено място: с. Близнаци
2. Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: с. Ново Оряхово, с. Старо Оряхово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.14829 от 29.06.1951 г., бр. на Държавен вестник 1-1-11-14829-1951


Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.1749 от 27.07.1962 г., бр. 71/1962 на Държавен вестник 1749-1962 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.105 от 14.02.1980 г., бр. 23/1980 на Държавен вестник 105-1980 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-50 от 20.01.2006 г., бр. 21/2006 на Държавен вестник 50-2006 г.
4. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-226 от 20.03.2009 г., бр. 36/2009 на Държавен вестник 226-2009 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Самобитни лонгозни гори

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Камчия


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС