ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОНГУРА   (Код в регистъра: 49)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1310.8 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Петрич, Населено място: гр. Петрич

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.671 от 15.06.1988 г., бр. 52/1988 на Държавен вестник 671-1988 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-195 от 28.02.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 195-2013 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-33 от 21.01.2016 г., бр. 15/2016 на Държавен вестник 33-2016 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Единствените запазени естествени горски екосистеми от питомен кестен и бук

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Беласица


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС