ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАЛИАКРА   (Код в регистъра: 6)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 866.27 хектара

Местоположение:
Област: Добрич, Община: Каварна, Населено място: с. Българево, с. Свети Никола

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.16298 от 27.09.1941 г., бр. 219/1941 на Държавен вестник 16298-1941 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.356 от 05.02.1966 г., бр. 30/1966 на Държавен вестник 356-1966 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.231 от 04.04.1980 г., бр. 35/1980 на Държавен вестник 231-1980 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-640 от 05.09.2006 г., бр. 85/2006 на Държавен вестник 640-2006 г.
4. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-767 от 06.10.2014 г., бр. 93/2014 на Държавен вестник 767-2014 г.
5. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-659 от 13.10.2017 г., бр. 91/2017 на Държавен вестник 659-2017 г.
6. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-96 от 16.02.2018 г., бр. 24/2018 на Държавен вестник 96-2018 г.
7. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-267 от 11.05.2018 г., бр. 47/2018 на Държавен вестник 267-2018 г.
8. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-634 от 24.10.2018 г., бр. 93/2018 на Държавен вестник 634-2018 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на крайбрежни морски екосистеми, характерна степна растителност и животински свят, и гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици.

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Комплекс Калиакра
2. ЗЗ по директивата за птиците: Калиакра


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС