ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТИСАТА   (Код в регистъра: 9)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 583.53 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Кресна, Населено място: гр. Кресна, с. Горна Брезница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.6663 от 05.12.1949 г., бр. на Държавен вестник 6663-1949 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.440 от 09.12.1977 г., бр. 6/1978 на Държавен вестник 440-1977 г.
2. Промяна в името със Заповед No.440 от 09.12.1977 г., бр. 6/1978 на Държавен вестник 440-1977 г.
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.130 от 22.02.1985 г., бр. 24/1985 на Държавен вестник 130-1985 г.
4. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.844 от 31.10.1991 г., бр. 93/1991 на Държавен вестник 844-1991 г.
5. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-42 от 19.01.2015 г., бр. 14/2015 на Държавен вестник 42-2015 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Единственото в България компактно находище на дървовидна хвойна и медитерански биоценози

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Кресна - Илинденци
2. ЗЗ по директивата за птиците: Кресна


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС