ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ЧИНАРА   (Код в регистъра: 544)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.3 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Петрич, Населено място: с. Мендово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.1254 от 22.12.1983 г., бр. 6/1984 на Държавен вестник 1254-1983 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековни чинари със средна височина 25 м., среден диаметър 1,3 м и възраст 400 години.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности, като нараняване на стъблото, кастрене, чупене на клони и други, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС