ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЯСЪЧНА БАНКА КОКЕТРАЙС   (Код в регистъра: 145)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 760.0 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: гр. Несебър

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД54 от 01.02.2001 г., бр. 16/2001 на Държавен вестник 54-2001 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на пясъчна банка Кокетрайс и на бентосна фауна в Черно море.

Режим на дейности:
1. Забранява се добива на пясък без положително решение по ОВОС;
2. Забранява се добива на миди, рапани и риболов чрез дънно тралене и драгиране;
3. Забранява се замърсяване на обекта с нефтени продукти и други отпадъци.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Емине Иракли
2. ЗЗ по директивата за птиците: Емине


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС