ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

20. БАБУ Категория: Природна забележителност;

21. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

22. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

23. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

24. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

25. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

26. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

27. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

28. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

29. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

30. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

31. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

32. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

33. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

34. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

35. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

36. БЕГЛИКА Категория: Резерват;

37. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

38. БЕЗДЕНСКИ ИЗВОРИ Категория: Природна забележителност;

39. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

40. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

42. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

43. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

44. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

45. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

46. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

47. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

48. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

49. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

50. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

51. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

52. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

53. БИЧ Категория: Защитена местност;

54. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

55. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

56. БЛАТНО КОКИЧЕ В М. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

57. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

59. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Защитена местност;

60. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

61. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

62. БОАТИН Категория: Резерват;

63. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

64. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

65. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

66. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

67. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

68. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

69. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

70. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

71. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

72. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

73. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

74. БОРИНО Категория: Защитена местност;

75. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

76. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

77. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

78. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

79. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

80. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

81. БОСНА Категория: Защитена местност;

82. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

83. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

84. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

85. БРЕСТНИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

86. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

87. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

88. БУКАКА Категория: Резерват;

89. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

90. БУКОВА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

91. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

92. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

93. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

94. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

95. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

96. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

97. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

98. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

99. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

100. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

101. ВАЯ Категория: Защитена местност;

102. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

103. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

104. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. РУДИНАТА Категория: Природна забележителност;

105. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. СВЕТА ГОРА - МАНАСТИР СВ. ЛУКА Категория: Защитена местност;

106. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

107. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

108. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

109. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. БАБИН ПЛАСТ Категория: Природна забележителност;

110. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

111. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

112. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

113. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

114. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

115. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

116. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

117. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

118. ВИДА Категория: Защитена местност;

119. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

120. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

121. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

122. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

123. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

124. ВИТОША Категория: Природен парк;

125. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

126. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

127. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

128. ВОДЕНИЦИТЕ - скални образувания Категория: Природна забележителност;

129. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

130. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД В М. СВЕТА ЯНА Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАД ПЕТРОВ ЦЕРАК Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАД СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАД СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

146. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

147. ВОДОПАДА В МЕСТНОСТТА КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

148. ВОДОПАДА НА Р. ДУШАН ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

149. ВОДОПАДА НА РЕКА САНДАНСКА БИСТРИЦА Категория: Природна забележителност;

150. ВОДОПАДА НА РЕКА ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

151. ВОДОПАДА НА РЕКА ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

152. ВОДОПАДИТЕ В М. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

153. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

154. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

155. ВОЛА Категория: Защитена местност;

156. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

157. ВРАНА Категория: Защитена местност;

158. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

159. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

160. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

161. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

162. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

163. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

164. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

165. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

166. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

167. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

168. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

169. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

170. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

171. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

172. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

173. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

174. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

175. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

176. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

177. ГЕНДЖОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

178. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

179. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

180. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

181. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

182. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

183. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

184. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

186. ГОЛАШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

187. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

188. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

189. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

190. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

191. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

192. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

193. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

194. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

195. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

196. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

197. ГОРАТА НА БОРЯНА Категория: Защитена местност;

198. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

199. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

200. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

201. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

202. ГОРНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

203. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

204. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

205. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

206. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

207. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

208. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

209. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

210. ГРУПА СЕКВОИ В М. ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

211. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

212. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

213. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

214. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

215. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

216. ГЮМБЕРДЖИЯТА Категория: Природна забележителност;

217. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

218. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

219. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

220. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

221. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

222. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. БЛАТЕЦ Категория: Защитена местност;

223. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. ТЕНЕВО Категория: Защитена местност;

224. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

225. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

226. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

227. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

228. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

229. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

230. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

231. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

232. ДЕРМЕНКА Категория: Защитена местност;

233. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

234. ДЕФИЛЕТО Категория: Защитена местност;

235. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

236. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

237. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

238. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

239. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

240. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

241. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

242. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

243. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

244. ДОЛМЕН Категория: Природна забележителност;

245. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

246. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

247. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

248. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

249. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

250. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

251. ДОЛНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

252. ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ Категория: Защитена местност;

253. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

254. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

255. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

256. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

257. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

258. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

259. ДРУМА Категория: Защитена местност;

260. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

261. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

262. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

263. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

264. ДУПКАТА Категория: Резерват;

265. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

266. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

267. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

268. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

269. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

270. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

271. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

272. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

273. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

274. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

275. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

276. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

277. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

278. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

279. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

280. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

281. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

282. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

283. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

284. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

285. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

286. ЕЛАТА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

287. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

288. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

289. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

290. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

291. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

292. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

293. ЕСЕТРИТЕ - ВЕТРЕН Категория: Защитена местност;

294. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Защитена местност;

295. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

296. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) В М. ДЯДО ВЪЛЧО Категория: Защитена местност;

297. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

298. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

299. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

300. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

301. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

302. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

303. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

304. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

305. ЗАЛИВ КОРАЛ Категория: Защитена местност;

306. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

307. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

308. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

309. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

310. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

311. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

312. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

313. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

314. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

315. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

316. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

317. ИБЪР Категория: Резерват;

318. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

319. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

320. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

321. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

322. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

323. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

324. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

325. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

326. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

327. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

328. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

329. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

330. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

331. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

332. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

333. КАЙЛЪКА Категория: Защитена местност;

334. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

335. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

336. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

337. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

338. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

339. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

340. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

341. КАЛНА МЪТНИЦА Категория: Защитена местност;

342. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

343. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

344. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

345. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

346. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

347. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

348. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

349. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

350. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

351. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

352. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

353. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

354. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРИ ТЕМНАТА ДУПКА, ПРОХОДНА, СВИРЧОВИЦА, БАНКОВИЦА, ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

355. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

356. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

357. КАРСТОВАТА ДОЛИНА НА Р. ПЕТЪРНИШКА БАРА В М. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

358. КАРСТОВИЯ ИЗВОР - ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

359. КАРСТОВИЯ КАНЬОН ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

360. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

361. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

362. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

363. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

364. КАТУНА Категория: Защитена местност;

365. КАШКАВАЛЯ Категория: Защитена местност;

366. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

367. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

368. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

369. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

370. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

371. КИТКА Категория: Резерват;

372. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

373. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

374. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

375. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

376. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

377. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

378. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

379. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

380. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

381. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

382. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

383. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

384. КОЛОКИТА Категория: Защитена местност;

385. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

386. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

387. КОМПЛЕКС АЛЕКО - ТЕЛИКА Категория: Защитена местност;

388. КОНГУРА Категория: Резерват;

389. КОНСКАТА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

390. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

391. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

392. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

393. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

394. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

395. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

396. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

397. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

398. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

399. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

400. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

401. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

402. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

403. КОРИЯТА - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

404. КОРИЯТА - С. ДОБРИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

405. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

406. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

407. КОСОВО Категория: Защитена местност;

408. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

409. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

410. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

411. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

412. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

413. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

414. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

415. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

416. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

417. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

418. КУПЕНА Категория: Резерват;

419. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

420. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

421. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

422. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

423. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

424. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

425. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

426. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

427. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

428. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

429. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

430. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

431. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

432. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

433. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

434. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

435. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

436. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

437. ЛИБИЧЕВО УСОЕ Категория: Защитена местност;

438. ЛИВАДИ МОРЯНЦИ Категория: Защитена местност;

439. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

440. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

441. ЛИЛОВ ВИР Категория: Природна забележителност;

442. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

443. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

444. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

445. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

446. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

447. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

448. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

449. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

450. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

451. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

452. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

453. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

454. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

455. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

456. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

457. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

458. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

459. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

460. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

461. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

462. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

463. МАЛКО НЕГОВАНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

464. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

465. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

466. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

467. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

468. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

469. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

470. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

471. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

472. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

473. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

474. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

475. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

476. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

477. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

478. МАРИНА Категория: Защитена местност;

479. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

480. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

481. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

482. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

483. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

484. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

485. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

486. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

487. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

488. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

489. МЕСТНОСТИТЕ СИНИ ВИР-МАЛКАТА ПЕЩ-ГОЛЯМАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

490. МЕСТНОСТТА ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

491. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

492. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

493. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

494. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

495. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

496. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

497. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

498. МИЛАДИНИЦА Категория: Защитена местност;

499. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

500. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

501. МИЛКА Категория: Резерват;

502. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

503. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

504. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

505. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

506. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

507. МОМАТА Категория: Природна забележителност;

508. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

509. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

510. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

511. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

512. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

513. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

514. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

515. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

516. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

517. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

518. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

519. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

520. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

521. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

522. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

523. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

524. НАКОВО КЛАДЕНЧЕ Категория: Природна забележителност;

525. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

526. НАХОДИЩА НА АЛПИЙСКИ ТРИТОН В РУЙ ПЛАНИНА Категория: Защитена местност;

527. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

528. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

529. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

530. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

531. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

532. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

533. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

534. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

535. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

536. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР Категория: Защитена местност;

537. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ В МЕСТНОСТТА БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

538. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

539. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР - с. ХУХЛА Категория: Природна забележителност;

540. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ "ВРЪХ ПОБЕДА" Категория: Природна забележителност;

541. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР И МОМИНА СЪЛЗА В М.ДРЕНАКА Категория: Природна забележителност;

542. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

543. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

544. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

545. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

546. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

547. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

548. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

549. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

550. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

551. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

552. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

553. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

554. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

555. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ТАУШАН БАИР Категория: Природна забележителност;

556. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЦАРСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

557. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

558. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

559. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

560. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

561. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

562. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

563. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

564. НАХОДИЩЕ НА ЛАЗЕРПИЦИУМ АРХАНГЕЛИКА В МЕСТНОСТ КРУШЕ Категория: Защитена местност;

565. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ В МЕСТНОСТ ПАЛАМУДЧЕ Категория: Природна забележителност;

566. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ В М. ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

567. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

568. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

569. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

570. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

571. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

572. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

573. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

574. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

575. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

576. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

577. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

578. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

579. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН - СЕЛО ДРАНГОВО Категория: Защитена местност;

580. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

581. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

582. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

583. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

584. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

585. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ В М. АСЕНОВА КРЕПОСТ Категория: Природна забележителност;

586. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

587. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

588. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

589. НАХОДИЩЕ НА ТИС В М. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

590. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

591. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

592. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

593. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

594. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА В М. КОСАНА Категория: Природна забележителност;

595. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

596. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

597. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ В М. ЛАЛИКОТО Категория: Защитена местност;

598. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

599. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

600. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

601. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

602. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

603. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

604. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

605. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

606. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

607. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

608. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

609. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

610. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

611. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

612. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

613. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

614. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

615. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

616. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

617. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

618. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

619. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

620. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

621. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

622. ОРЛИЦА Категория: Резерват;

623. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

624. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

625. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

626. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

627. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

628. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

629. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

630. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

631. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

632. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

633. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

634. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

635. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

636. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

637. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

638. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

639. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

640. ОСТРОВ ТИМОК Категория: Защитена местност;

641. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

642. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

643. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

644. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

645. ОСТЪР КАМЪК Категория: Природна забележителност;

646. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

647. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

648. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

649. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

650. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

651. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

652. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

653. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

654. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

655. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

656. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

657. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

658. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

659. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

660. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

661. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

662. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

663. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

664. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

665. ПЕРСИНСКИ БЛАТА Категория: Поддържан резерват;

666. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

667. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

668. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

669. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

670. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

671. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

672. ПЕЩЕРА БАШОВИШКИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност;

673. ПЕЩЕРА В М. КОДЖА КАЕ Категория: Природна забележителност;

674. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

675. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

676. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

677. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

678. ПЕЩЕРА ДЕДОВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

679. ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА - М. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

680. ПЕЩЕРА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

681. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРА СНЕЖАНКА Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРА УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРА ЧЕРНИЯТ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТТА ВОДНАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ ЧУКАРА Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРАТА ЛЕДЕНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРАТА ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

698. ПЕЩЕРАТА МААРАТА Категория: Природна забележителност;

699. ПЕЩЕРАТА МАХАРАТА В МЕСТНОСТ САРПИЯ Категория: Природна забележителност;

700. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

701. ПЕЩЕРАТА ПРИКАЗНА В М. БУЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

702. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

703. ПЕЩЕРАТА СВ. 40 МЪЧЕНИКА В М. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

704. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

705. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. БЕРЕНДЕ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

706. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. МИЛАНОВО Категория: Природна забележителност;

707. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

708. ПЕЩЕРАТА ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

709. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

710. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

711. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

712. ПЕЩЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

713. ПЕЩЕРИТЕ ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност;

714. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

715. ПИРАМИДА ОТ ГРАНИТ В МЕСТНОСТТА МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

716. ПИРИН Категория: Национален парк;

717. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

718. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

719. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

720. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

721. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

722. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

723. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

724. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

725. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

726. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

727. ПОДА Категория: Защитена местност;

728. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

729. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

730. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

731. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

732. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

733. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

734. ПОРЕЧИЕ НА РЕКА БОТУНЯ Категория: Защитена местност;

735. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

736. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

737. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

738. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

739. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

740. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

741. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

742. ПРОПАСТТА КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

743. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

744. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

745. ПЯСЪЧНА БАНКА КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

746. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

747. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

748. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

749. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ ГР. ПРИМОРСКО И МЕСТНОСТ ПЕРЛА Категория: Природна забележителност;

750. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ КЪМПИНГИТЕ ЗЛАТНА РИБКА И ГРАДИНА Категория: Природна забележителност;

751. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

752. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

753. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

754. РАВЕН Категория: Защитена местност;

755. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

756. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

757. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

758. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

759. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

760. РЕКА БЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

761. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

762. РЕКА ЛОМ Категория: Защитена местност;

763. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

764. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

765. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

766. РИБИНО Категория: Защитена местност;

767. РИЛА Категория: Национален парк;

768. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

769. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

770. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

771. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

772. РОВНО Категория: Защитена местност;

773. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

774. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ДЯДОВЦИ Категория: Природна забележителност;

775. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ЛЮБИНО Категория: Природна забележителност;

776. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

777. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

778. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

779. РОПОТАМО Категория: Резерват;

780. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

781. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

782. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

783. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

784. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

785. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

786. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

787. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

788. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

789. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

790. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

791. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

792. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

793. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

794. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

795. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

796. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

797. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

798. СЕРАПИОНОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

799. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

800. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

801. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

802. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

803. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

804. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

805. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

806. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

807. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

808. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

809. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛЕН МАСИВ "БЕЛИНТАШ" Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛЕН МОСТ В МЕСТНОСТТА ШАПРАН ДУПКА Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ В М. ГОЛЕМИЯ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

815. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

817. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М. СРУПАНИЦА Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

820. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

821. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

822. СКАЛНИТЕ НИШИ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

823. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

824. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

825. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

826. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ДЕРВИШКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

827. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

828. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

829. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

830. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

831. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

832. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

833. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

834. СКАЛНИЯ МАСИВ В М. ПАШОВИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

835. СКАЛНИЯТ МОСТ Категория: Природна забележителност;

836. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

837. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ БАДЖАЛА КАЯ Категория: Природна забележителност;

838. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ В М. КАМЕНСКА БЪРЧИНА Категория: Природна забележителност;

839. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

840. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОНЯ Категория: Природна забележителност;

841. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

842. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

843. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

844. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОФЕСОРА Категория: Природна забележителност;

845. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

846. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

847. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

848. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

849. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОЗИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

850. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

851. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

852. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

853. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

854. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВАТБАТА Категория: Природна забележителност;

855. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

856. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

857. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

858. СКОКА Категория: Природна забележителност;

859. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

860. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

861. СЛАДУН Категория: Защитена местност;

862. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

863. СЛОНА Категория: Защитена местност;

864. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

865. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

866. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

867. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

868. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

869. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

870. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

871. СОКОЛНА Категория: Резерват;

872. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

873. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

874. СОПОТ Категория: Защитена местност;

875. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

876. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

877. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

878. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

879. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

880. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

881. СРЕДНО ПОРЕЧИЕ НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Защитена местност;

882. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

883. СРЕДОКА Категория: Резерват;

884. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

885. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

886. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

887. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

888. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

889. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

890. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

891. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

892. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

893. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

894. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

895. СТОЛО Категория: Природна забележителност;

896. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

897. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

898. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

899. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

900. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

901. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

902. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

903. СТЪЛПИЩЕ Категория: Защитена местност;

904. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

905. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

906. СУХА ЛЪКА - КЛЕТВА БИВАК Категория: Защитена местност;

907. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

908. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

909. СЪДИЛИЩЕТО Категория: Защитена местност;

910. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

911. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

912. ТЕКТОНСКИ ГРАБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

913. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

914. ТЕСНОЛИСТЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

915. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

916. ТИСАТА Категория: Резерват;

917. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

918. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

919. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

920. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

921. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

922. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

923. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

924. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

925. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

926. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

927. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

928. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

929. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

930. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ - ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЕСЧЕНИК Категория: Природна забележителност;

931. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

932. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

933. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

934. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

935. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

936. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

937. ТУФЕСТА ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

938. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

939. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

940. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

941. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

942. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

943. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

944. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

945. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

946. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

947. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

948. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

949. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

950. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

951. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

952. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

953. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

954. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

955. УСТИЕТО НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

956. УСТИЕТО НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

957. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

958. ФИЛИБИЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

959. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

960. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

961. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

962. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

963. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

964. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

965. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

966. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

967. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

968. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

969. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

970. ХАЙДУШКИТЕ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

971. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

972. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

973. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

974. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

975. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

976. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

977. ХРАСТОВИДЕН ОЧИБОЛЕЦ Категория: Защитена местност;

978. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

979. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

980. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

981. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

982. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

983. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

984. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

985. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

986. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

987. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

988. ЦОЧОВ ВИР Категория: Природна забележителност;

989. ЦЪРНА РЕКА Категория: Резерват;

990. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

991. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

992. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

993. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

994. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

995. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

996. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

997. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

998. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

999. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

1000. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

1001. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

1002. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

1003. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

1004. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

1005. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ - ПОДЗЕМНИКА Категория: Природна забележителност;

1006. ЧЕРНИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

1007. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

1008. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

1009. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

1010. ЧЕСТНА ВОДОПАД В М. ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;

1011. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ЧИНАРА Категория: Природна забележителност;

1012. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

1013. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

1014. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

1015. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

1016. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

1017. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

1018. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

1019. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1020. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

1021. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

1022. ЧУДНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

1023. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕРКЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

1024. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

1025. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

1026. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

1027. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

1028. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

1029. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

1030. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

1031. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

1032. ШЕСТ ПЕЩЕРИ В М. МОСТА Категория: Природна забележителност;

1033. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

1034. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1035. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1036. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1037. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1038. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1039. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1040. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1041. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1042. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1043. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1044. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1045. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1046. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1047. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1048. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1049. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1050. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1051. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1052. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1053. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1054. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1055. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1056. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1057. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1058. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1059. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1060. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1061. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1062. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1063. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1064. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1065. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1066. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1067. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1068. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1069. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1070. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1071. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1072. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1073. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1074. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1075. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1076. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1077. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1078. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1079. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1080. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1081. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1082. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1083. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1084. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1085. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1086. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1087. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1088. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1089. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1090. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1091. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1092. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1093. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1094. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1095. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1096. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1097. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1098. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1099. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1101. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1103. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1104. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1105. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Гора Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1108. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1109. Градинска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1110. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1111. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1112. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1113. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1114. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1115. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1116. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1117. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1118. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1119. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1120. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1121. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1122. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1123. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1124. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1125. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1126. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1127. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1128. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1129. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1130. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1131. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1132. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1133. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1134. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1135. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1136. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1137. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1138. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1139. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1140. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1141. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1142. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1143. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1144. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1145. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1146. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1147. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1148. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1149. Изворо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1150. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1151. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1152. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1153. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1154. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1155. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1156. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1157. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1158. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1159. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1160. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1161. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1162. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1163. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1164. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1165. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1166. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1167. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1168. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1169. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1170. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1171. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1172. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1173. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1174. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1175. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1176. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1177. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1178. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1179. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1180. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1181. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1182. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1183. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1184. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1185. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1186. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1187. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1188. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1189. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1190. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1191. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1192. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1193. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1194. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1195. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1196. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1197. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1198. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1199. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1200. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1201. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1202. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1203. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1204. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1205. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1206. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1207. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1208. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1209. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1210. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1211. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1212. Ниска Рила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1213. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1214. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1215. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1216. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1217. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1218. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1219. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1220. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1221. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1222. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1223. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1224. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1225. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1226. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1227. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1229. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1230. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1231. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1232. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1233. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1234. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1235. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1236. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1237. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1238. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1239. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1240. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1241. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1243. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1244. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1247. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1248. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1249. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1253. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1256. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1257. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1258. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1261. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1265. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1266. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1269. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1270. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1271. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1272. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1273. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1274. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1275. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1276. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1277. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1278. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1279. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1280. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1281. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1282. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1283. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1284. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1285. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1286. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1287. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1288. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1289. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1290. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1291. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1292. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1293. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1294. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1295. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1296. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1297. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1298. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1299. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1300. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1301. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1302. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1303. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1304. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1305. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1306. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1307. Рила буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1308. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1309. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1310. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1311. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1312. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1313. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1314. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1315. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1316. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1317. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1318. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1319. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1320. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1321. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1322. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1323. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1324. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1325. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1326. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1327. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1328. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1329. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1330. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1331. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1332. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1333. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1334. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1335. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1336. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1337. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1338. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1339. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1340. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1341. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1342. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1343. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1344. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1345. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1346. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1347. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1348. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1349. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1350. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1351. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1352. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1353. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1354. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1355. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1356. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1357. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1358. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1359. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1360. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1361. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1362. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1363. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1364. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1365. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1366. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1367. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1368. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1369. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1370. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1371. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1372. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1373. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1374. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1375. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1376. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1377. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1378. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1379. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1380. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1381. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1382. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1383. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1384. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1385. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1386. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1387. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС