ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Междинен резултат


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ:

1. АГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

2. АЙДА Категория: Защитена местност;

3. АЙТОСКА КОРИЯ Категория: Природна забележителност;

4. АЛАДЖА МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

5. АЛДОМИРОВСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

6. АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

7. АЛИ БОТУШ Категория: Резерват;

8. АМЗОВО Категория: Поддържан резерват;

9. АНАТЕМА Категория: Защитена местност;

10. АНОМИР Категория: Защитена местност;

11. АРАМЛИЕЦ Категория: Защитена местност;

12. АРАП ЧАЛ Категория: Защитена местност;

13. АРБОРЕТУМА Категория: Природна забележителност;

14. АРДАЧЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

15. АРОМАТНА МАТИОЛА Категория: Защитена местност;

16. АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО Категория: Поддържан резерват;

17. АТОЛУКА Категория: Защитена местност;

18. АЯЗМОТО Категория: Защитена местност;

19. БАБИТЕ Категория: Защитена местност;

20. БАБУ Категория: Природна забележителност;

21. БАКЪРЛИЯ Категория: Защитена местност;

22. БАКЪРЛЪКА Категория: Защитена местност;

23. БАЛАБАНА Категория: Поддържан резерват;

24. БАЛАБАНЛИИ Категория: Защитена местност;

25. БАЛТАТА Категория: Поддържан резерват;

26. БАРИКАДИТЕ Категория: Защитена местност;

27. БАТАКА - ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА СТРАНДЖАНСКИ ДЪБ Категория: Защитена местност;

28. БАТАШКИ СНЕЖНИК-КАРЛЪКА Категория: Защитена местност;

29. БАТИЛОВЕЦ Категория: Защитена местност;

30. БАТЛЪБОАЗ Категория: Защитена местност;

31. БАТОШЕВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

32. БАЧИЩЕ Категория: Защитена местност;

33. БАЧО КИРО Категория: Природна забележителност;

34. БАЮВИ ДУПКИ - ДЖИНДЖИРИЦА Категория: Резерват;

35. БЕГЛИК ТАШ - РОПОТАМО Категория: Защитена местност;

36. БЕГЛИКА Категория: Резерват;

37. БЕЖАНОВО Категория: Защитена местност;

38. БЕЗДЕНСКИ ИЗВОРИ Категория: Природна забележителност;

39. БЕЛАСИЦА Категория: Природен парк;

40. БЕЛАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

41. БЕЛИ ЛОМ Категория: Резерват;

42. БЕЛИКАТА Категория: Защитена местност;

43. БЕЛИТЕ КЛАДЕНЦИ Категория: Защитена местност;

44. БЕЛИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

45. БЕЛИЯ КАМЪК Категория: Защитена местност;

46. БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

47. БЕЛОКРАВИЩНИЦА Категория: Защитена местност;

48. БЕНКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

49. БЕСЛЕТ Категория: Защитена местност;

50. БИЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

51. БИЛЬОВ РЪТ Категория: Защитена местност;

52. БИСТРИШКО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

53. БИЧ Категория: Защитена местност;

54. БЛАТАТА - с. Долни Богоров Категория: Защитена местност;

55. БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

56. БЛАТНО КОКИЧЕ В М. КАЛПУНАР Категория: Защитена местност;

57. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

58. БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

59. БЛАТОТО АЛЕПУ Категория: Защитена местност;

60. БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ Категория: Защитена местност;

61. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

62. БОАТИН Категория: Резерват;

63. БОГДАН Категория: Поддържан резерват;

64. БОГДАНОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

65. БОЖЕНЦИ Категория: Защитена местност;

66. БОЖИТЕ МОСТОВЕ Категория: Природна забележителност;

67. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

68. БОЖУР ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

69. БОЖУРИТЕ Категория: Защитена местност;

70. БОЖУРЛУКА Категория: Защитена местност;

71. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

72. БОРАКА Категория: Поддържан резерват;

73. БОРИКОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

74. БОРИНО Категория: Защитена местност;

75. БОРОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

76. БОРОВАНСКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

77. БОРОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

78. БОРОВЕЦ Категория: Поддържан резерват;

79. БОРОВИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

80. БОРСУК КАЯ Категория: Защитена местност;

81. БОСНА Категория: Защитена местност;

82. БОСТАНЧЕТАТА Категория: Защитена местност;

83. БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК Категория: Защитена местност;

84. БРАТИЯ Категория: Природна забележителност;

85. БРЕСТНИШКО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

86. БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ Категория: Природна забележителност;

87. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Природна забележителност;

88. БУКАКА Категория: Резерват;

89. БУКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

90. БУКОВА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

91. БУЛИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

92. БУРГАСКИ СОЛНИЦИ Категория: Защитена местност;

93. БУРЕЩЕ Категория: Природна забележителност;

94. БЪЛГАРКА Категория: Природен парк;

95. БЯЛА КРАВА Категория: Резерват;

96. БЯЛАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

97. БЯЛКА Категория: Защитена местност;

98. ВАЛОГА Категория: Защитена местност;

99. ВАЛЯВИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

100. ВАРЕНИТЕ Категория: Защитена местност;

101. ВАЯ Категория: Защитена местност;

102. ВЕЖДАТА Категория: Защитена местност;

103. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. КУШБУНАР Категория: Природна забележителност;

104. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. РУДИНАТА Категория: Природна забележителност;

105. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. СВЕТА ГОРА - МАНАСТИР СВ. ЛУКА Категория: Защитена местност;

106. ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА В М. ЮРУКОВОТО Категория: Природна забележителност;

107. ВЕКОВНА ГОРА - ЛЕТЕН ДЪБ Категория: Природна забележителност;

108. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

109. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. БАБИН ПЛАСТ Категория: Природна забележителност;

110. ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

111. ВЕКОВНА ЦЕРОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

112. ВЕКОВНИТЕ БОРОВЕ Категория: Защитена местност;

113. ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

114. ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) Категория: Поддържан резерват;

115. ВЕНЕЦА Категория: Защитена местност;

116. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА Категория: Защитена местност;

117. ВЕТРЕНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

118. ВИДА Категория: Защитена местност;

119. ВИКАНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

120. ВИНИШКИ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

121. ВИНИЩЕ Категория: Защитена местност;

122. ВИСОКА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

123. ВИТАНОВО Категория: Резерват;

124. ВИТОША Категория: Природен парк;

125. ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА Категория: Природна забележителност;

126. ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА Категория: Природна забележителност;

127. ВОДЕНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

128. ВОДЕНИЦИТЕ - скални образувания Категория: Природна забележителност;

129. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

130. ВОДНИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

131. ВОДОПАД ГОРИЦА Категория: Природна забележителност;

132. ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА Категория: Природна забележителност;

133. ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК Категория: Природна забележителност;

134. ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК Категория: Природна забележителност;

135. ВОДОПАД В М. СВЕТА ЯНА Категория: Природна забележителност;

136. ВОДОПАД В МЕСТНОСТТА БОАЗА Категория: Природна забележителност;

137. ВОДОПАД ВАРОВИТЕЦ Категория: Природна забележителност;

138. ВОДОПАД КОМАН Категория: Природна забележителност;

139. ВОДОПАД КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

140. ВОДОПАД МОМИН СКОК Категория: Природна забележителност;

141. ВОДОПАД НА РЕКА СТАКЕВСКА В МЕСТНОСТТА БЕЛАТА ВОДА Категория: Природна забележителност;

142. ВОДОПАД ПЕТРОВ ЦЕРАК Категория: Природна забележителност;

143. ВОДОПАД СИНИЯ ВИР Категория: Природна забележителност;

144. ВОДОПАД СКАКЛЯ Категория: Природна забележителност;

145. ВОДОПАД СКОКА В МЕСТНОСТТА КОЗНИЦА Категория: Природна забележителност;

146. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА Категория: Природна забележителност;

147. ВОДОПАДА В МЕСТНОСТТА КАЯ БУНАР Категория: Природна забележителност;

148. ВОДОПАДА НА Р. ДУШАН ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

149. ВОДОПАДА НА РЕКА САНДАНСКА БИСТРИЦА Категория: Природна забележителност;

150. ВОДОПАДА НА РЕКА ТУФЧА Категория: Природна забележителност;

151. ВОДОПАДА НА РЕКА ЧАВЧА Категория: Природна забележителност;

152. ВОДОПАДИТЕ В М. КАЗАНИТЕ Категория: Природна забележителност;

153. ВОДОПАДИТЕ В МЕСТНОСТТА СИНИ ВИР Категория: Природна забележителност;

154. ВОДОПАДЪТ НА РЕКА МИЙКОВСКА Категория: Природна забележителност;

155. ВОЛА Категория: Защитена местност;

156. ВРАН КАМЪК Категория: Защитена местност;

157. ВРАНА Категория: Защитена местност;

158. ВРАТАТА Категория: Природна забележителност;

159. ВРАТЦАТА Категория: Природна забележителност;

160. ВРАЧА Категория: Защитена местност;

161. ВРАЧАНСКИ БАЛКАН Категория: Природен парк;

162. ВРАЧАНСКИ КАРСТ Категория: Резерват;

163. ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

164. ВРЪШКА ЧУКА Категория: Защитена местност;

165. ВЪЛЧИ ДOЛ Категория: Резерват;

166. ВЪЛЧИ ПРОХОД Категория: Поддържан резерват;

167. ВЪЛЧИТРЪНСКАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

168. ВЪРБОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

169. ВЪРЛИШНИЦА Категория: Защитена местност;

170. ВЪРТОПА Категория: Защитена местност;

171. ВЯТЪРНИЦА Категория: Защитена местност;

172. ГАБРА Категория: Поддържан резерват;

173. ГАРВАН Категория: Защитена местност;

174. ГАРВАНИЦА Категория: Защитена местност;

175. ГАРВАНСКИ БЛАТА Категория: Защитена местност;

176. ГАРДАТА Категория: Природна забележителност;

177. ГЕНДЖОВ ОРМАН Категория: Защитена местност;

178. ГЕРЕНА Категория: Защитена местност;

179. ГИНИНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

180. ГЛАВИТЕ Категория: Защитена местност;

181. ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

182. ГЛУХАРЧЕВИДНА ЖЪЛТИЦА Категория: Защитена местност;

183. ГЛУХИТЕ КАМЪНИ Категория: Природна забележителност;

184. ГНЕЗДОВО НАХОДИЩЕ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

185. ГОЛА БАРА Категория: Защитена местност;

186. ГОЛАШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

187. ГОЛЕМИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

188. ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ Категория: Защитена местност;

189. ГОЛЕМИЯ СКОК Категория: Природна забележителност;

190. ГОЛЕМИЯТ ЮГ Категория: Природна забележителност;

191. ГОЛИЦА Категория: Защитена местност;

192. ГОЛИЯТ ВРЪХ Категория: Защитена местност;

193. ГОЛО БЪРДО - НАХОДИЩЕ НА МУХОВИДНА ПЧЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

194. ГОЛЯМО И МАЛКО БУЛО Категория: Защитена местност;

195. ГОЛЯМОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

196. ГОНДА ВОДА Категория: Защитена местност;

197. ГОРАТА НА БОРЯНА Категория: Защитена местност;

198. ГОРНА ЕЛЕНИЦА Категория: Защитена местност;

199. ГОРНА ТОПЧИЯ Категория: Резерват;

200. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Резерват;

201. ГОРНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

202. ГОРНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

203. ГОРСКА БАРАКА Категория: Защитена местност;

204. ГРАДЕВ СРЕДОК Категория: Защитена местност;

205. ГРАДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

206. ГРАДИЩЕТО - ест. находище на синя хвойна Категория: Природна забележителност;

207. ГРАМАДИТЕ Категория: Защитена местност;

208. ГРОХОТАКА Категория: Природна забележителност;

209. ГРУПА ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА Категория: Природна забележителност;

210. ГРУПА СЕКВОИ В М. ЮЧБУНАР Категория: Природна забележителност;

211. ГУРУНЧЕТО Категория: Защитена местност;

212. ГУЩЕРА Категория: Защитена местност;

213. ГЪБАТА - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

214. ГЪРБАВАТА ЧЕШМА Категория: Природна забележителност;

215. ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА Категория: Защитена местност;

216. ГЮМБЕРДЖИЯТА Категория: Природна забележителност;

217. ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК Категория: Защитена местност;

218. ГЮРГЕНА Категория: Защитена местност;

219. ДАНЕВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

220. ДАНОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

221. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

222. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. БЛАТЕЦ Категория: Защитена местност;

223. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ - с. ТЕНЕВО Категория: Защитена местност;

224. ДЕБЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

225. ДЕБЕЛЕЦА Категория: Защитена местност;

226. ДЕВЕТАШКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

227. ДЕДЕРИЦА Категория: Защитена местност;

228. ДЕМИР КАПИЯ (ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА) Категория: Защитена местност;

229. ДЕРВЕНТА Категория: Защитена местност;

230. ДЕРВЕНТСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

231. ДЕРВИША Категория: Поддържан резерват;

232. ДЕРМЕНКА Категория: Защитена местност;

233. ДЕСЕТКАР Категория: Защитена местност;

234. ДЕФИЛЕТО Категория: Защитена местност;

235. ДЖЕНДЕМА Категория: Резерват;

236. ДЖОЛЮНГЬОЛ Категория: Защитена местност;

237. ДЖУГЛАТА Категория: Природна забележителност;

238. ДИВ РОЖКОВ Категория: Защитена местност;

239. ДИКИЛИ ТАШ Категория: Природна забележителност;

240. ДИКИЛИТАШ Категория: Природна забележителност;

241. ДОБРОВАНСКИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

242. ДОЙЧОВ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

243. ДОКУЗАК Категория: Защитена местност;

244. ДОЛМЕН Категория: Природна забележителност;

245. ДОЛМЕН ЛОЗЕНСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

246. ДОЛМЕН ПАША ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

247. ДОЛМЕНИТЕ ВЛАХОВ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

248. ДОЛНА МААЗА Категория: Природна забележителност;

249. ДОЛНА ТОПЧИЯ Категория: Поддържан резерват;

250. ДОЛНАТА ОВА Категория: Защитена местност;

251. ДОЛНИЯ ПАРНИК - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

252. ДОНКИНА ГОРА Категория: Природна забележителност;

253. ДРАГОВО ПРИСОЕ Категория: Защитена местност;

254. ДРАГОИЦА Категория: Защитена местност;

255. ДРАГОЙЧЕВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

256. ДРЕНЕТО Категория: Защитена местност;

257. ДРЕНОВИЦА Категория: Защитена местност;

258. ДРУМА Категория: Защитена местност;

259. ДРЪНЧИ ДУПКА Категория: Природна забележителност;

260. ДРЯНКОВ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

261. ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

262. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

263. ДУПКАТА Категория: Резерват;

264. ДУПКАТА Категория: Защитена местност;

265. ДУПЛЕВО - ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

266. ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

267. ДУРШИН ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

268. ДУШАН Категория: Природна забележителност;

269. ДУШКОВ ПЧЕЛИН Категория: Защитена местност;

270. ДЪБЕТО Категория: Защитена местност;

271. ДЪБИТЕ-КОНСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

272. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

273. ДЪБОВЕТЕ Категория: Защитена местност;

274. ДЪБРАВАТА Категория: Защитена местност;

275. ДЪЛБОК ДОЛ Категория: Защитена местност;

276. ДЪЛГАТА БАРА - ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

277. ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА Категория: Природна забележителност;

278. ДЯВОЛСКИ МОСТ Категория: Защитена местност;

279. ДЯВОЛСКИЯ МОСТ И ВОДОПАДА Категория: Природна забележителност;

280. ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА Категория: Природна забележителност;

281. ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

282. ЕЗЕРОТО Категория: Защитена местност;

283. ЕЛАКА Категория: Природна забележителност;

284. ЕЛАТА Категория: Природна забележителност;

285. ЕЛАТА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

286. ЕЛЕДЖИК Категория: Защитена местност;

287. ЕЛЕНИНА БАРА Категория: Защитена местност;

288. ЕЛЕНОВА ГОРА Категория: Резерват;

289. ЕЛЕШНИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

290. ЕЛИЯТА Категория: Защитена местност;

291. ЕНИНСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

292. ЕСЕТРИТЕ - ВЕТРЕН Категория: Защитена местност;

293. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА КРИМСКА КАКУЛА (Salvia scabiosifolia) Категория: Защитена местност;

294. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea) В М. ДЯДО ВЪЛЧО Категория: Защитена местност;

295. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР Категория: Защитена местност;

296. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - БУЙНА Категория: Защитена местност;

297. ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА Категория: Защитена местност;

298. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ЕРМА Категория: Природна забележителност;

299. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА Категория: Защитена местност;

300. ЖЕЛЕЗАРЦИ Категория: Защитена местност;

301. ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА Категория: Защитена местност;

302. ЖИНГОВ БРЯСТ Категория: Защитена местност;

303. ЗАЛИВ КОРАЛ Категория: Защитена местност;

304. ЗАСКОГО Категория: Природна забележителност;

305. ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА Категория: Защитена местност;

306. ЗЕЛЕНИЯ РИД Категория: Защитена местност;

307. ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

308. ЗЛАТИН ДОЛ Категория: Защитена местност;

309. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Категория: Природен парк;

310. ЗЛАТО ПОЛЕ Категория: Защитена местност;

311. ЗЛИЕВЦИ Категория: Защитена местност;

312. ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

313. ЗМЕЕВИ ДУПКИ Категория: Природна забележителност;

314. ИБИША Категория: Поддържан резерват;

315. ИБЪР Категория: Резерват;

316. ИВАН ГЬОЛ Категория: Защитена местност;

317. ИГЛИКИНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

318. ИЗВОРА Категория: Защитена местност;

319. ИЗГОРЯЛОТО ГЮНЕ Категория: Поддържан резерват;

320. ИРАКЛИ Категория: Защитена местност;

321. ЙОРДАНОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

322. КАВАКЛИЙКА Категория: Защитена местност;

323. КАВАЛ ТЕПЕ Категория: Защитена местност;

324. КАЗАКОВ ВИР Категория: Защитена местност;

325. КАЗАНДЖИ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

326. КАЗАНЕТО Категория: Природна забележителност;

327. КАЗАНИТЕ Категория: Резерват;

328. КАЗАШКО Категория: Защитена местност;

329. КАЗЪЛ ЧЕРПА (ЖЕНДА) Категория: Поддържан резерват;

330. КАЙКУША Категория: Защитена местност;

331. КАЙЛЪКА Категория: Защитена местност;

332. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

333. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

334. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

335. КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

336. КАЛИАКРА Категория: Резерват;

337. КАЛИМОК - БРЪШЛЕН Категория: Защитена местност;

338. КАЛИНАТА Категория: Защитена местност;

339. КАЛНА МЪТНИЦА Категория: Защитена местност;

340. КАЛОЯН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

341. КАЛПАЗАНОВ ГРОБ Категория: Защитена местност;

342. КАЛУГЕРСКИ ГРАД - ТОПОЛИТЕ Категория: Защитена местност;

343. КАЛФАТА Категория: Поддържан резерват;

344. КАМЕНЩИЦА Категория: Резерват;

345. КАМЧИЯ Категория: Резерват;

346. КАНЬОНА Категория: Защитена местност;

347. КАНЬОНА НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Природна забележителност;

348. КАПИНОВСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

349. КАРАДЖА ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

350. КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

351. КАРАКУЗ Категория: Защитена местност;

352. КАРЛУКОВСКИ КАРСТОВ КОМПЛЕКС ПЕЩЕРИ ТЕМНАТА ДУПКА, ПРОХОДНА, СВИРЧОВИЦА, БАНКОВИЦА, ХАЙДУШКА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

353. КАРСТОВ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

354. КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА Категория: Природна забележителност;

355. КАРСТОВАТА ДОЛИНА НА Р. ПЕТЪРНИШКА БАРА В М. ПЕЩЕРИТЕ Категория: Защитена местност;

356. КАРСТОВИЯ ИЗВОР - ИЗВОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

357. КАРСТОВИЯ КАНЬОН ГОЛЯМАТА КАНАРА Категория: Защитена местност;

358. КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА Категория: Природна забележителност;

359. КАРТАЛЕЦ Категория: Защитена местност;

360. КАСТРАКЛИЙ Категория: Резерват;

361. КАТИНАТА Категория: Защитена местност;

362. КАТУНА Категория: Защитена местност;

363. КАШКАВАЛЯ Категория: Защитена местност;

364. КАЯЛИЙСКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

365. КЕМЕРА Категория: Защитена местност;

366. КЕРСЕНЛИК Категория: Защитена местност;

367. КИРОВ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

368. КИСЕЛЕЦ Категория: Защитена местност;

369. КИТКА Категория: Резерват;

370. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

371. КИТКАТА Категория: Защитена местност;

372. КЛЕПТУЗА Категория: Защитена местност;

373. КЛУВИЯТА - ДИВА ВОДА Категория: Защитена местност;

374. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

375. КОДЖАКУРУ Категория: Защитена местност;

376. КОЖУХА Категория: Природна забележителност;

377. КОЗИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

378. КОЗЛОДУЙ Категория: Защитена местност;

379. КОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

380. КОЗЯ РЕКА Категория: Защитена местност;

381. КОЗЯ СТЕНА Категория: Резерват;

382. КОЛОКИТА Категория: Защитена местност;

383. КОЛЧАКОВСКАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

384. КОМИТСКИТЕ ДУПКИ Категория: Защитена местност;

385. КОМПЛЕКС АЛЕКО - ТЕЛИКА Категория: Защитена местност;

386. КОНГУРА Категория: Резерват;

387. КОНСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

388. КОНСКИ КЕСТЕН Категория: Защитена местност;

389. КОНСКОТО ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

390. КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА Категория: Защитена местност;

391. КОРЕНИК Категория: Защитена местност;

392. КОРИДОРИТЕ Категория: Защитена местност;

393. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

394. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

395. КОРИТАТА Категория: Защитена местност;

396. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

397. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

398. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

399. КОРИЯТА Категория: Защитена местност;

400. КОРИЯТА - ВЕКОВНА ДЪБОВА ГОРА Категория: Природна забележителност;

401. КОРИЯТА - С. ДОБРИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

402. КОРИЯТА-вековна брястова гора Категория: Природна забележителност;

403. КОРЛУК Категория: Защитена местност;

404. КОСОВО Категория: Защитена местност;

405. КОСТЕН КАМЪК - водопад Категория: Природна забележителност;

406. КОСТИНА Категория: Защитена местност;

407. КОЧУМИНА Категория: Защитена местност;

408. КРАТЕРА НА ВУЛКАНА Категория: Природна забележителност;

409. КРЕПОСТТА ГРАДИЩЕТО Категория: Защитена местност;

410. КРЕСНЕНСКО ДЕФИЛЕ Категория: Защитена местност;

411. КРИВАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

412. КРИВИНИЗОВО Категория: Защитена местност;

413. КРИЧИМ Категория: Защитена местност;

414. КУЗА- СКОКА Категория: Природна забележителност;

415. КУПЕНА Категория: Резерват;

416. КУПЕНИТЕ Категория: Природна забележителност;

417. КУРУ-ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

418. КУТЕЛКА Категория: Резерват;

419. КУЦИНСКО БЛАТО Категория: Защитена местност;

420. КУШ КАЯ Категория: Природна забележителност;

421. КЪЛКАТА Категория: Защитена местност;

422. КЪРВАВ ЧУЧУР Категория: Защитена местност;

423. КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

424. КЬОШКАТА Категория: Природна забележителност;

425. КЮМУРЛУКА Категория: Природна забележителност;

426. ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

427. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

428. ЛАЛЕ БАИР Категория: Защитена местност;

429. ЛАФТИН Категория: Защитена местност;

430. ЛЕДЕНИКА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

431. ЛЕСОПАРКА Категория: Защитена местност;

432. ЛЕШНИЦА Категория: Резерват;

433. ЛЕЩАКА Категория: Защитена местност;

434. ЛИБИЧЕВО УСОЕ Категория: Защитена местност;

435. ЛИВАДИ МОРЯНЦИ Категория: Защитена местност;

436. ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

437. ЛИКАНА Категория: Защитена местност;

438. ЛИМАН Категория: Защитена местност;

439. ЛИПАКА Категория: Защитена местност;

440. ЛИСЕЦ Категория: Защитена местност;

441. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ Категория: Защитена местност;

442. ЛОЗНИЦА Категория: Защитена местност;

443. ЛОМИЯ Категория: Защитена местност;

444. ЛОНГОЗА Категория: Защитена местност;

445. ЛОНГОЗИТЕ Категория: Защитена местност;

446. ЛУНГУРЛИИ Категория: Защитена местност;

447. ЛЪВЪТ - СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ Категория: Природна забележителност;

448. ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

449. ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА Категория: Защитена местност;

450. ЛЪЖНИЦА Категория: Защитена местност;

451. ЛЮБИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

452. ЛЮЛЯКАТА Категория: Защитена местност;

453. ЛЮЛЯЦИТЕ Категория: Защитена местност;

454. ЛЯЛИНЦИ Категория: Защитена местност;

455. ЛЯТНА ГОРА Категория: Защитена местност;

456. МАДАРСКИ СКАЛНИ ВЕНЦИ Категория: Защитена местност;

457. МАЛКАТА МААРА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

458. МАЛКИЯТ СКОК Категория: Природна забележителност;

459. МАЛКО НЕГОВАНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

460. МАЛКОТО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

461. МАЛЪК КАНАГЬОЛ Категория: Защитена местност;

462. МАМУЛА Категория: Природна забележителност;

463. МАНАСТИР СВЕТА ТРОИЦА Категория: Защитена местност;

464. МАНАСТИР СЕДЕМТЕ ПРЕСТОЛА Категория: Природна забележителност;

465. МАНАСТИРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

466. МАНАСТИРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

467. МАНАСТИРСКОТО Категория: Защитена местност;

468. МАНДРАТА Категория: Природна забележителност;

469. МАНЗУЛ Категория: Защитена местност;

470. МАНОЛОВОТО Категория: Защитена местност;

471. МАНТАРИЦА Категория: Резерват;

472. МАРАТА - КАРСТОВИ ОБРАЗУВАНИЯ Категория: Природна забележителност;

473. МАРАШКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

474. МАРИНА Категория: Защитена местност;

475. МАРИНА РЕКА Категория: Защитена местност;

476. МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ Категория: Защитена местност;

477. МАРКОВ БУК Категория: Защитена местност;

478. МАРЦИГАНИЦА Категория: Защитена местност;

479. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА Категория: Защитена местност;

480. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА Категория: Защитена местност;

481. МЕГАЛИТА Категория: Природна забележителност;

482. МЕДВЕНСКИ КАРСТ Категория: Защитена местност;

483. МЕДЖИТ ТАБИЯ Категория: Защитена местност;

484. МЕЛНИШКИ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

485. МЕСТНОСТИТЕ СИНИ ВИР-МАЛКАТА ПЕЩ-ГОЛЯМАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

486. МЕСТНОСТТА ПАДАЛА Категория: Защитена местност;

487. МЕХЧЕНИЦА - ЙОВОВЦИ Категория: Защитена местност;

488. МЕЧАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

489. МЕЧИТЕ ДОЛОВЕ Категория: Защитена местност;

490. МЕЧКИТЕ Категория: Природна забележителност;

491. МЕШОВАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

492. МИДЖУР Категория: Защитена местност;

493. МИКРЕНСКА УСОЙНА Категория: Защитена местност;

494. МИЛАДИНИЦА Категория: Защитена местност;

495. МИЛЕВА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

496. МИЛЕВИ СКАЛИ Категория: Защитена местност;

497. МИЛКА Категория: Резерват;

498. МИЛКИНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

499. МИРЧОВИЦА Категория: Защитена местност;

500. МИХОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

501. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ Категория: Природна забележителност;

502. МОГИЛАТА Категория: Защитена местност;

503. МОМИН ГРАД Категория: Поддържан резерват;

504. МОМИНА ВОДА - АХМАТИЦА Категория: Защитена местност;

505. МОМИНА СКАЛА Категория: Защитена местност;

506. МОМИТЕ Категория: Природна забележителност;

507. МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ Категория: Поддържан резерват;

508. МОРАВСКА Категория: Защитена местност;

509. МОРЯНЕ Категория: Защитена местност;

510. МОЧУРИЩЕТО Категория: Защитена местност;

511. МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

512. МУРВАТСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

513. МУСИНА - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

514. МУХАЛНИЦА Категория: Защитена местност;

515. МЪГЛИЖКАТА КЛИСУРА Категория: Защитена местност;

516. МЪРТВИЦАТА Категория: Защитена местност;

517. МЮЩЕРЕКА Категория: Защитена местност;

518. НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

519. НАКОВО КЛАДЕНЧЕ Категория: Природна забележителност;

520. НАСТАНСКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

521. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - С. ЦЪРВЕНЯНО Категория: Защитена местност;

522. НАХОДИЩЕ НА АНАСОНОВ ЛОПЕН - СЕЛО ВУКОВО Категория: Защитена местност;

523. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА - СЕЛО ИСПЕРИХОВО Категория: Защитена местност;

524. НАХОДИЩЕ НА АТИНСКА МЕРЕНДЕРА В РАЙОН ГОРНИ ВОДЕН Категория: Защитена местност;

525. НАХОДИЩЕ НА БАЛКАНСКО ЧАСОВНИЧЕ Категория: Защитена местност;

526. НАХОДИЩЕ НА БЛАТЕН ПЛАУН - С. ДРАГОЙЧИНЦИ Категория: Защитена местност;

527. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

528. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

529. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - МЕСТНОСТ СЪЗЛЪКА Категория: Природна забележителност;

530. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - С. ОСМАР Категория: Защитена местност;

531. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ В МЕСТНОСТТА БЛАТОТО Категория: Защитена местност;

532. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО СЕКИРЧЕ - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

533. НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ Категория: Природна забележителност;

534. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР - с. ХУХЛА Категория: Природна забележителност;

535. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР В МЕСТНОСТ "ВРЪХ ПОБЕДА" Категория: Природна забележителност;

536. НАХОДИЩЕ НА БОЖУР И МОМИНА СЪЛЗА В М.ДРЕНАКА Категория: Природна забележителност;

537. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА Категория: Защитена местност;

538. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА - с. КАРАМАНОВО Категория: Защитена местност;

539. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ Категория: Защитена местност;

540. НАХОДИЩЕ НА БЯЛ ОМАН Категория: Природна забележителност;

541. НАХОДИЩЕ НА ВАГЕНИЦОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

542. НАХОДИЩЕ НА ВЕБИЕВ ДИВ БАДЕМ Категория: Защитена местност;

543. НАХОДИЩЕ НА ВЕНЕРИН КОСЪМ Категория: Защитена местност;

544. НАХОДИЩЕ НА ВЪЛНЕСТОЦВЕТНО СГРАБИЧЕ - БОБОШЕВО Категория: Защитена местност;

545. НАХОДИЩЕ НА ГИГАНТСКИ ЖИВОВЛЯК - С. БУЧИН ПРОХОД Категория: Защитена местност;

546. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - МЕСТНОСТ ДАЙМА Категория: Природна забележителност;

547. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА КЕСЕ ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

548. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА ЛУДА РЕКА Категория: Природна забележителност;

549. НАХОДИЩЕ НА ГРАДИНСКИ ЧАЙ - РЕКА МАРЕШНИЦА Категория: Природна забележителност;

550. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ТАУШАН БАИР Категория: Природна забележителност;

551. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЦАРСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

552. НАХОДИЩЕ НА ДИВ БОЖУР В М. ЯНКЬОВЕЦ Категория: Природна забележителност;

553. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

554. НАХОДИЩЕ НА ДЪРВОВИДНА ХВОЙНА Категория: Защитена местност;

555. НАХОДИЩЕ НА ЕЛА Категория: Природна забележителност;

556. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

557. НАХОДИЩЕ НА ЖЛЕЗИСТ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

558. НАХОДИЩЕ НА КАТЕРЛИВА ЕФЕДРА Категория: Защитена местност;

559. НАХОДИЩЕ НА ЛАЗЕРПИЦИУМ АРХАНГЕЛИКА В МЕСТНОСТ КРУШЕ Категория: Защитена местност;

560. НАХОДИЩЕ НА ЛЕТЕН ДЪБ В МЕСТНОСТ ПАЛАМУДЧЕ Категория: Природна забележителност;

561. НАХОДИЩЕ НА МРАЗОВЕЦ В М. ОРМАНА Категория: Природна забележителност;

562. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ Категория: Защитена местност;

563. НАХОДИЩЕ НА НАДЕЛЕНОЛИСТНО ВЕЛИКДЕНЧЕ - ЛЕСОВО Категория: Защитена местност;

564. НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК Категория: Защитена местност;

565. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

566. НАХОДИЩЕ НА ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ СЕМ. ТАКСОДИЕВИ В М. ТАШКОВОТО Категория: Природна забележителност;

567. НАХОДИЩЕ НА ОСИЛЕСТ ЗДРАВЕЦ Категория: Защитена местност;

568. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - С. ЛОЗЕНГРАДЦИ Категория: Защитена местност;

569. НАХОДИЩЕ НА ПРОВАНСКИ САЛЕП - с. АПРИЛЦИ Категория: Защитена местност;

570. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ Категория: Защитена местност;

571. НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ - БРЕНИЦА Категория: Защитена местност;

572. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКА ГОРСКА МАЙКА Категория: Природна забележителност;

573. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

574. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

575. НАХОДИЩЕ НА РОДОПСКИ СИЛИВРЯК Категория: Природна забележителност;

576. НАХОДИЩЕ НА РУЖЕВИДНА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

577. НАХОДИЩЕ НА СКАЛНА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

578. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ Категория: Природна забележителност;

579. НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ В М. АСЕНОВА КРЕПОСТ Категория: Природна забележителност;

580. НАХОДИЩЕ НА СРЕБРИСТА ПОВЕТИЦА Категория: Защитена местност;

581. НАХОДИЩЕ НА СТОЯНОВО ЛЮТИЧЕ - СЕЛО РАВНОГОР Категория: Защитена местност;

582. НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ Категория: Природна забележителност;

583. НАХОДИЩЕ НА ТИС В М. ЕЛЕНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

584. НАХОДИЩЕ НА ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

585. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ДАНЕВАТА ЧЕШМА Категория: Защитена местност;

586. НАХОДИЩЕ НА ТРИРАЗДЕЛНОЛИСТЕН ЕРИОЛОБУС - ЛИВАДИТЕ Категория: Защитена местност;

587. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА Категория: Защитена местност;

588. НАХОДИЩЕ НА ТУРСКА ЛЕСКА В М. КОСАНА Категория: Природна забележителност;

589. НАХОДИЩЕ НА УЕХТРИЦОВА УРОКА - С. ОСТРИЦА Категория: Защитена местност;

590. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Природна забележителност;

591. НАХОДИЩЕ НА УРУМОВО ЛАЛЕ В М. ЛАЛИКОТО Категория: Защитена местност;

592. НАХОДИЩЕ НА ХВОЙНА В МЕСТНОСТТА ЛЪГЪТ Категория: Защитена местност;

593. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

594. НАХОДИЩЕ НА ЧЕРНИ БОРОВИНКИ Категория: Природна забележителност;

595. НЕВЕСТИН ГРАД Категория: Защитена местност;

596. НЕВИДА Категория: Защитена местност;

597. НЕМСКА ЖЪЛТУГА Категория: Защитена местност;

598. НЕСТОРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

599. НИКОЛИНСКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

600. НОВАКОВЕЦ И БЕНКОВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

601. НОВАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

602. НОС АГАЛИНА Категория: Природна забележителност;

603. НОС ЕМИНЕ Категория: Природна забележителност;

604. НОС ЧЕРВЕНКА Категория: Природна забележителност;

605. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД Категория: Защитена местност;

606. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ Категория: Защитена местност;

607. ОБОРИЩЕ Категория: Защитена местност;

608. ОГЛЕДНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

609. ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД Категория: Защитена местност;

610. ОЖДРЕН - ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

611. ОПАНСКИ БАИР Категория: Природна забележителност;

612. ОРЕЛЯК Категория: Резерват;

613. ОРЕШАРИ Категория: Защитена местност;

614. ОРЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

615. ОРЛИТЕ Категория: Защитена местност;

616. ОРЛИЦАТА Категория: Резерват;

617. ОРЛИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

618. ОРЛОВ КАМЪК Категория: Защитена местност;

619. ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Природна забележителност;

620. ОРЛОВА МОГИЛА Категория: Защитена местност;

621. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

622. ОРЛОВА СКАЛА Категория: Защитена местност;

623. ОРЛОВА ЧУКА Категория: Природна забележителност;

624. ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ Категория: Природна забележителност;

625. ОРМАНА Категория: Защитена местност;

626. ОРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

627. ОРТОТО Категория: Защитена местност;

628. ОСТРАТА КАНАРА Категория: Природна забележителност;

629. ОСТРАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

630. ОСТРИЦА Категория: Поддържан резерват;

631. ОСТРОВ КУТОВО Категория: Защитена местност;

632. ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ Категория: Защитена местност;

633. ОСТРОВ ПОЖАРЕВО Категория: Защитена местност;

634. ОСТРОВ ТИМОК Категория: Защитена местност;

635. ОСТРОВ ЦИБЪР Категория: Защитена местност;

636. ОСТРОВА НА ТУНДЖА Категория: Природна забележителност;

637. ОСТРОВИ БЛИЗНАЦИТЕ Категория: Защитена местност;

638. ОСТРОВИ СВ. СВ.ИВАН И ПЕТЪР Категория: Защитена местност;

639. ОСТЪР КАМЪК Категория: Природна забележителност;

640. ПАВЛЬОВА ПАДИНА Категория: Защитена местност;

641. ПАДИНИТЕ Категория: Защитена местност;

642. ПАЛАЗА Категория: Защитена местност;

643. ПАЛЕОНТОЛОГИЧНО НАХОДИЩЕ Категория: Природна забележителност;

644. ПАМЕТНИКА Категория: Защитена местност;

645. ПАНТАТА Категория: Защитена местност;

646. ПАРАНГАЛИЦА Категория: Резерват;

647. ПАРНИКА Категория: Защитена местност;

648. ПАРОРИЯ Категория: Защитена местност;

649. ПАТЛЕЙНА Категория: Поддържан резерват;

650. ПАТРОНКА Категория: Защитена местност;

651. ПАТЬОВА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

652. ПАШИНО БЪРДО Категория: Защитена местност;

653. ПЕЕЩИ СКАЛИ Категория: Резерват;

654. ПЕЛИКАНИТЕ Категория: Защитена местност;

655. ПЕРЕСТИЦА Категория: Защитена местност;

656. ПЕРСИН Категория: Защитена местност;

657. ПЕРСИН ИЗТОК Категория: Защитена местност;

658. ПЕРСИНА Категория: Природен парк;

659. ПЕРСИНСКИ БЛАТА Категория: Поддържан резерват;

660. ПЕТКА БАЛКАН Категория: Защитена местност;

661. ПЕТКО БУНАР Категория: Защитена местност;

662. ПЕТРИЧА Категория: Защитена местност;

663. ПЕТРОВА НИВА Категория: Защитена местност;

664. ПЕТРОВО БЪРДО Категория: Защитена местност;

665. ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА Категория: Защитена местност;

666. ПЕЩЕРА БАШОВИШКИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност;

667. ПЕЩЕРА В М. КОДЖА КАЕ Категория: Природна забележителност;

668. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТ РИДИНАТА Категория: Природна забележителност;

669. ПЕЩЕРА В МЕСТНОСТТА БОЙЧОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

670. ПЕЩЕРА ГОВЕДАРНИКА Категория: Природна забележителност;

671. ПЕЩЕРА ГЪЛЪБАРНИКА Категория: Природна забележителност;

672. ПЕЩЕРА ДЕДОВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

673. ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА - М. РИМСКОТО КАЛЕ Категория: Природна забележителност;

674. ПЕЩЕРА МАГУРАТА Категория: Природна забележителност;

675. ПЕЩЕРА МИШИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

676. ПЕЩЕРА НАНИН КАМЪК Категория: Природна забележителност;

677. ПЕЩЕРА РАКОВСКИ В МЕСТНОСТТА ЗЛОСТЕН Категория: Природна забележителност;

678. ПЕЩЕРА СНЕЖАНКА Категория: Природна забележителност;

679. ПЕЩЕРА УЛЦАТА Категория: Природна забележителност;

680. ПЕЩЕРА ЧЕРНИЯТ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

681. ПЕЩЕРАТА Категория: Природна забележителност;

682. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТ ЦАРЕВЕЦ Категория: Природна забележителност;

683. ПЕЩЕРАТА В МЕСТНОСТТА ВОДНАТА ПЕЩ Категория: Природна забележителност;

684. ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ В МЕСТНОСТ ЧУКАРА Категория: Природна забележителност;

685. ПЕЩЕРАТА ГАРГИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

686. ПЕЩЕРАТА ДУХЛАТА Категория: Природна забележителност;

687. ПЕЩЕРАТА ЕЛЕНИНА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

688. ПЕЩЕРАТА ЛЕДЕНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

689. ПЕЩЕРАТА ЛЕДНИЦАТА Категория: Природна забележителност;

690. ПЕЩЕРАТА ЛЕПЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

691. ПЕЩЕРАТА ЛЯСТОВИЦА Категория: Природна забележителност;

692. ПЕЩЕРАТА МААРАТА Категория: Природна забележителност;

693. ПЕЩЕРАТА МАХАРАТА В МЕСТНОСТ САРПИЯ Категория: Природна забележителност;

694. ПЕЩЕРАТА МОРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

695. ПЕЩЕРАТА ПРИКАЗНА В М. БУЛЕРНИКА Категория: Природна забележителност;

696. ПЕЩЕРАТА РАЗБИТИЦА Категория: Природна забележителност;

697. ПЕЩЕРАТА СВ. 40 МЪЧЕНИКА В М. БОАЗА Категория: Природна забележителност;

698. ПЕЩЕРАТА СЪЕВА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

699. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. БЕРЕНДЕ ИЗВОР Категория: Природна забележителност;

700. ПЕЩЕРАТА ТЕМНАТА ДУПКА - С. МИЛАНОВО Категория: Природна забележителност;

701. ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Категория: Природна забележителност;

702. ПЕЩЕРАТА ХАЙДУШКАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

703. ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА Категория: Природна забележителност;

704. ПЕЩЕРИ САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ Категория: Природна забележителност;

705. ПЕЩЕРИТЕ (ЗМЕЕВАТА ДУПКА) Категория: Природна забележителност;

706. ПЕЩЕРИТЕ В МЕСТНОСТИТЕ ДОЛНА КАПЛАДЖА И ГОРНА КАПЛАДЖА Категория: Природна забележителност;

707. ПЕЩЕРИТЕ ЛЕВИ И ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ Категория: Природна забележителност;

708. ПИПРА - КАЛЕТО Категория: Защитена местност;

709. ПИРАМИДА ОТ ГРАНИТ В МЕСТНОСТТА МОМИНА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

710. ПИРИН Категория: Национален парк;

711. ПИРИНСКО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

712. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

713. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

714. ПИРОСТИЯТА Категория: Природна забележителност;

715. ПЛАВАЛА Категория: Защитена местност;

716. ПЛАДНИЩЕТО Категория: Защитена местност;

717. ПЛАНИНСКИ ПЕЛИН - С. БРАКЬОВЦИ Категория: Защитена местност;

718. ПЛЕНЩИЦА Категория: Защитена местност;

719. ПОБИТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

720. ПОБИТИ КАМЪНИ Категория: Защитена местност;

721. ПОДА Категория: Защитена местност;

722. ПОЖАРА Категория: Защитена местност;

723. ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

724. ПОНОРА Категория: Природна забележителност;

725. ПОНОРИТЕ Категория: Природна забележителност;

726. ПОПОВА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

727. ПОПОВАТА АДА Категория: Защитена местност;

728. ПОРЕЧИЕ НА РЕКА БОТУНЯ Категория: Защитена местност;

729. ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА Категория: Защитена местност;

730. ПОРТ АРТУР Категория: Защитена местност;

731. ПРЕГРАДА Категория: Защитена местност;

732. ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

733. ПРОБИТИЯ КАМЪК - ЦАР - БОРИСОВИЯ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

734. ПРОБИТИЯТ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

735. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО Категория: Защитена местност;

736. ПРОПАСТТА КЪРВАВАТА ЛОКВА Категория: Природна забележителност;

737. ПТИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

738. ПЯСЪКА Категория: Защитена местност;

739. ПЯСЪЧНА БАНКА КОКЕТРАЙС Категория: Защитена местност;

740. ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ Категория: Поддържан резерват;

741. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ Алепу Категория: Природна забележителност;

742. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ - МЕСТНОСТ БАБАТА-СЛЪНЧЕВ БРЯГ Категория: Природна забележителност;

743. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ ГР. ПРИМОРСКО И МЕСТНОСТ ПЕРЛА Категория: Природна забележителност;

744. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ МЕЖДУ КЪМПИНГИТЕ ЗЛАТНА РИБКА И ГРАДИНА Категория: Природна забележителност;

745. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. Категория: Природна забележителност;

746. ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-младежкия център Категория: Природна забележителност;

747. ПЯСЪЧНИТЕ ДЮНИ В М. КАВАЦИТЕ Категория: Природна забележителност;

748. РАВЕН Категория: Защитена местност;

749. РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ Категория: Защитена местност;

750. РАДЖИП ТАРЛА Категория: Природна забележителност;

751. РАКИТНИК Категория: Защитена местност;

752. РАКОВ ДОЛ Категория: Защитена местност;

753. РАКОВИШКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

754. РЕКА БЕЛИЦА Категория: Защитена местност;

755. РЕКА ВЕСЕЛИНА Категория: Защитена местност;

756. РЕКА ЛОМ Категория: Защитена местност;

757. РЕЧКА Категория: Защитена местност;

758. РИБАРНИЦИ ОРСОЯ Категория: Защитена местност;

759. РИБАРНИЦИТЕ Категория: Защитена местност;

760. РИБИНО Категория: Защитена местност;

761. РИЛА Категория: Национален парк;

762. РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА Категория: Резерват;

763. РИЛСКИ МАНАСТИР Категория: Природен парк;

764. РИМСКИЯТ МОСТ Категория: Защитена местност;

765. РИТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

766. РОВНО Категория: Защитена местност;

767. РОГАЧИЦА Категория: Защитена местност;

768. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ДЯДОВЦИ Категория: Природна забележителност;

769. РОДОПСКИ СИЛИВРЯК - с. ЛЮБИНО Категория: Природна забележителност;

770. РОЖЕН Категория: Защитена местност;

771. РОЗМАРИНОЛИСТНА ВЪРБА Категория: Защитена местност;

772. РОМАНИЯ Категория: Защитена местност;

773. РОПОТАМО Категория: Резерват;

774. РОСИЦА Категория: Защитена местност;

775. РОЯШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

776. РУДЕНОВО Категория: Защитена местност;

777. РУПИТЕ Категория: Защитена местност;

778. РУСАЛКА Категория: Защитена местност;

779. РУСЕНСКИ ЛОМ Категория: Природен парк;

780. РУШОВА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

781. САВЧОВ ЧАИР Категория: Поддържан резерват;

782. САКАРАДЖА Категория: Природна забележителност;

783. САМАРИТЕ Категория: Защитена местност;

784. САМОДИВСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

785. САЧАН ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

786. САЯ КУЛАК Категория: Защитена местност;

787. СВЕТА НЕДЕЛЯ Категория: Защитена местност;

788. СВЕТИ ГЕОРГИ Категория: Защитена местност;

789. СВЕТИ ДУХ Категория: Природна забележителност;

790. СВЕТИ СПАС Категория: Защитена местност;

791. СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ Категория: Резерват;

792. СЕРАПИОНОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

793. СЕРАФИМОВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

794. СЕЧЕНАТА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

795. СЕЧИ КАМЪК Категория: Защитена местност;

796. СИВАТА ГРАМАДА Категория: Защитена местност;

797. СИЛИСТАР Категория: Защитена местност;

798. СИЛКОСИЯ Категория: Резерват;

799. СИНИ БРЯГ Категория: Поддържан резерват;

800. СИНИТЕ КАМЪНИ Категория: Природен парк;

801. СКАКАВИЦА Категория: Резерват;

802. СКАКАВИШКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

803. СКАКАЛОТО Категория: Природна забележителност;

804. СКАЛЕН ВЕНЕЦ-МЕСТНОСТ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

805. СКАЛЕН МАСИВ "БЕЛИНТАШ" Категория: Природна забележителност;

806. СКАЛЕН МОСТ В МЕСТНОСТТА ШАПРАН ДУПКА Категория: Природна забележителност;

807. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО Категория: Природна забележителност;

808. СКАЛЕН ПРОЗОРЕЦ В М. ГОЛЕМИЯ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

809. СКАЛНАТА ЦЪРКВА Категория: Природна забележителност;

810. СКАЛНИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

811. СКАЛНИ И ПЕЩЕРНИ ОБРАЗУВАНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ТОПЧИЙСКО ДЕРЕ Категория: Природна забележителност;

812. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М. СРУПАНИЦА Категория: Природна забележителност;

813. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТТА КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

814. СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ КАМЕННИ ГЪБИ Категория: Природна забележителност;

815. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО Категория: Природна забележителност;

816. СКАЛНИТЕ НИШИ В М. КОВАН КАЯ Категория: Природна забележителност;

817. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГАРВАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

818. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ Категория: Природна забележителност;

819. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ГОРАНИЦА Категория: Природна забележителност;

820. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ДЕРВИШКА МОГИЛА Категория: Природна забележителност;

821. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. КИСЕЛИЦАТА Категория: Природна забележителност;

822. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ТУРЧАНОВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

823. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В М. ЧИФЛИКОВА НИВА Категория: Природна забележителност;

824. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ АРАБУШКА ПОЛЯНА Категория: Природна забележителност;

825. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ В МЕСТНОСТ ГАБРОВИЦА Категория: Природна забележителност;

826. СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ,фиордите и тюленовата пещера в местност Маслен нос Категория: Природна забележителност;

827. СКАЛНИЯ КОМПЛЕКС "КАРАДЖОВ КАМЪК" Категория: Защитена местност;

828. СКАЛНИЯ МАСИВ В М. ПАШОВИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

829. СКАЛНИЯТ МОСТ Категория: Природна забележителност;

830. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ - ЖАБАТА Категория: Природна забележителност;

831. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ БАДЖАЛА КАЯ Категория: Природна забележителност;

832. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ В М. КАМЕНСКА БЪРЧИНА Категория: Природна забележителност;

833. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА Категория: Природна забележителност;

834. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОНЯ Категория: Природна забележителност;

835. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТАДИН ТЕПЕ Категория: Природна забележителност;

836. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Категория: Природна забележителност;

837. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ МОМАТА Категория: Природна забележителност;

838. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ НЕВЯСТАТА Категория: Природна забележителност;

839. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОФЕСОРА Категория: Природна забележителност;

840. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ САРИЙСКА ЧУКА - ГЛАВАТА Категория: Природна забележителност;

841. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ТРИТЕ БРАТЯ Категория: Природна забележителност;

842. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРВЕНИЦА Категория: Природна забележителност;

843. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ ЧУКЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

844. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОЗИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

845. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОСТЕНУРКАТА Категория: Природна забележителност;

846. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КОТЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

847. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ КУПЕНА Категория: Природна забележителност;

848. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ПРОБИТИЯ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

849. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВАТБАТА Категория: Природна забележителност;

850. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ СВИНСКА ГЛАВА Категория: Природна забележителност;

851. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

852. СКАЛНОТО ОБРАЗУВАНИЕ ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Природна забележителност;

853. СКОКА Категория: Природна забележителност;

854. СЛАВЕЙКОВА ГОРА Категория: Защитена местност;

855. СЛАВЯНКА Категория: Защитена местност;

856. СЛАДУН Категория: Защитена местност;

857. СЛИВОДОЛСКО ПАДАЛО Категория: Природна забележителност;

858. СЛОНА Категория: Защитена местност;

859. СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

860. СМИЛОВЕНЕ Категория: Природна забележителност;

861. СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

862. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА Категория: Природна забележителност;

863. СМРИКИТЕ-естествено находище на червена пираканта Категория: Защитена местност;

864. СНЕЖАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

865. СОКОЛАТА Категория: Резерват;

866. СОКОЛНА Категория: Резерват;

867. СОКОЛСКИ МАНАСТИР Категория: Защитена местност;

868. СОЛНИК Категория: Защитена местност;

869. СОПОТ Категория: Защитена местност;

870. СОСКОВЧЕТО Категория: Резерват;

871. СОСКУЧАНСКИ ДОЛ Категория: Защитена местност;

872. СРЕБЪРНА Категория: Поддържан резерват;

873. СРЕДНА АРДА Категория: Защитена местност;

874. СРЕДНАТА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

875. СРЕДНИТЕ ЛИВАДИ Категория: Защитена местност;

876. СРЕДНО ПОРЕЧИЕ НА РЕКА НЕГОВАНКА Категория: Защитена местност;

877. СРЕДНОГОРЕЦ Категория: Защитена местност;

878. СРЕДОКА Категория: Резерват;

879. СТАМОПОЛУ Категория: Защитена местност;

880. СТАРА РЕКА Категория: Резерват;

881. СТАРАТА ГОРА Категория: Защитена местност;

882. СТАРИЯТ ДЪБ Категория: Защитена местност;

883. СТАРИЯТ СОВАТ Категория: Защитена местност;

884. СТЕНЕТО Категория: Резерват;

885. СТЕПИТЕ Категория: Защитена местност;

886. СТО ОВЦИ Категория: Защитена местност;

887. СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ Категория: Природна забележителност;

888. СТОЙЧОВО ПОЛЦЕ Категория: Защитена местност;

889. СТОЛИЩА Категория: Защитена местност;

890. СТОЛО Категория: Природна забележителност;

891. СТРАНДЖА Категория: Природен парк;

892. СТРАНДЖАНСКА ЗЕЛЕНИКА Категория: Защитена местност;

893. СТРАНДЖАНСКИ ДЪБРАВИ Категория: Защитена местност;

894. СТРОИЛСКИ ДОЛ Категория: Природна забележителност;

895. СТУДЕНАТА ЧУЧУРКА Категория: Защитена местност;

896. СТУДЕНЕЦ Категория: Природна забележителност;

897. СТУДЕНИЯТ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

898. СТЪЛПИЩЕ Категория: Защитена местност;

899. СУВАТЯ Категория: Защитена местност;

900. СУХА ЛЪКА Категория: Защитена местност;

901. СУХА ЛЪКА - КЛЕТВА БИВАК Категория: Защитена местност;

902. СУХА РЕКА Категория: Защитена местност;

903. СУЧУРУМ - водопад Категория: Природна забележителност;

904. СЪРНЕНА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

905. ТАРАКЛЪКА Категория: Защитена местност;

906. ТЕКТОНСКИ ГРАБЕН КАЛЕТО Категория: Природна забележителност;

907. ТЕПЕТО Категория: Защитена местност;

908. ТЕСНОЛИСТЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

909. ТЕТРОЛИКА Категория: Природна забележителност;

910. ТИСАТА Категория: Резерват;

911. ТИСОВИЦА Категория: Резерват;

912. ТОДИН ГРОБ Категория: Защитена местност;

913. ТОПЛАТА ДУПКА Категория: Природна забележителност;

914. ТОПЛИЩЕ Категория: Защитена местност;

915. ТОПЧИЯ Категория: Защитена местност;

916. ТОРФЕНО БРАНИЩЕ Категория: Резерват;

917. ТОШКОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

918. ТРАКИЙСКИ КЛИН Категория: Защитена местност;

919. ТРАКИЙСКИ РАВНЕЦ Категория: Защитена местност;

920. ТРАЯНОВА КРЕПОСТ Категория: Защитена местност;

921. ТРЕСКАВЕЦ Категория: Защитена местност;

922. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО Категория: Защитена местност;

923. ТРИЖИЛКОВА МЕТЛИЧИНА Категория: Защитена местност;

924. ТРИТЕ ПЕЩЕРИ - ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЕСЧЕНИК Категория: Природна забележителност;

925. ТРИТЕ ЦЕРА Категория: Защитена местност;

926. ТУЛОВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

927. ТУЛУМОВА ПЕЩЕРА Категория: Защитена местност;

928. ТУРИЯТА Категория: Защитена местност;

929. ТУРЛАТА Категория: Защитена местност;

930. ТУРЧЕНИЦА Категория: Защитена местност;

931. ТЪМНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

932. ТЪМРА Категория: Защитена местност;

933. ТЪРНАВСКИ БАКАДЖИК Категория: Защитена местност;

934. ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО Категория: Природна забележителност;

935. ТЪРНОВИЦА Категория: Защитена местност;

936. ТЯСНАТА РЕКА Категория: Защитена местност;

937. УЗУНБОДЖАК Категория: Резерват;

938. УЗУНГЕРЕН Категория: Защитена местност;

939. УЛТРАБАЗИЧНИ СКАЛИ С ПИОНЕРНА ТРЕВНА РАСТИТЕЛНОСТ Категория: Защитена местност;

940. УРВИЧ Категория: Природна забележителност;

941. УРВИЧ Категория: Защитена местност;

942. УРУМОВО ЛАЛЕ Категория: Защитена местност;

943. УРУЧНИК Категория: Защитена местност;

944. УРУШКИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

945. УСКЕТО Категория: Защитена местност;

946. УСОЙКАТА Категория: Защитена местност;

947. УСОЙНАТА Категория: Защитена местност;

948. УСТИЕТО НА РЕКА ВЕЛЕКА Категория: Защитена местност;

949. УСТИЕТО НА РЕКА ИЗВОРСКА Категория: Защитена местност;

950. УЧИЛИЩНА ГОРА Категория: Поддържан резерват;

951. ФИЛИБИЛИЙСКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

952. ФОСИЛНИ НАХОДКИ Категория: Природна забележителност;

953. ФОСИЛНО НАХОДИЩЕ НА БАДЕНСКА ФАУНА В МЕСТНОСТТА МОСТА НА РЕКА ВИТ Категория: Природна забележителност;

954. ФОТИНСКА РЕКА Категория: Защитена местност;

955. ФОТИНСКИ ВОДОПАД Категория: Природна забележителност;

956. ХАДЖИЙСКИ ЧАРК Категория: Защитена местност;

957. ХАЙДУТ ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

958. ХАЙДУШКА СКАЛА Категория: Защитена местност;

959. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

960. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

961. ХАЙДУШКИ КЛАДЕНЕЦ Категория: Защитена местност;

962. ХАЙДУШКИ ЧУКАР Категория: Поддържан резерват;

963. ХАЙДУШКИТЕ ВОДОПАДИ Категория: Природна забележителност;

964. ХАЛКАТА Категория: Природна забележителност;

965. ХАМБАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

966. ХАМБАРИТЕ Категория: Защитена местност;

967. ХИСАРЯ Категория: Защитена местност;

968. ХЛАДИЛНАТА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

969. ХРАСТЕВО Категория: Защитена местност;

970. ХРАСТОВИДЕН ОЧИБОЛЕЦ Категория: Защитена местност;

971. ХУБЧА Категория: Защитена местност;

972. ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ Категория: Природна забележителност;

973. ХЪЛМА СКАЛАТА Категория: Защитена местност;

974. ХЪЛМЧЕТО Категория: Защитена местност;

975. ХЪРСОВ ГРАД Категория: Защитена местност;

976. ЦАР-БОРИСОВ ЛОПЕН Категория: Защитена местност;

977. ЦАРИЧИНА Категория: Резерват;

978. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Категория: Национален парк;

979. ЦЕНТРАЛЕН РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ Категория: Резерват;

980. ЦИГОВ ЧАРК Категория: Защитена местност;

981. ЦЪРНА РЕКА Категория: Резерват;

982. ЧАИРИТЕ Категория: Защитена местност;

983. ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ Категория: Защитена местност;

984. ЧАКЪРОВИ ПОЛЯНИ Категория: Защитена местност;

985. ЧАМДЖА Категория: Поддържан резерват;

986. ЧАМЛЪКА Категория: Поддържан резерват;

987. ЧАТЪМА Категория: Защитена местност;

988. ЧЕЛЕКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

989. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ Категория: Защитена местност;

990. ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК Категория: Природна забележителност;

991. ЧЕРВЕН БОЖУР Категория: Защитена местност;

992. ЧЕРВЕНАТА СТЕНА Категория: Резерват;

993. ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Категория: Защитена местност;

994. ЧЕРКОВИЩЕТО Категория: Защитена местност;

995. ЧЕРКОВНОТО БРАНИЩЕ Категория: Защитена местност;

996. ЧЕРНАТА СКАЛА Категория: Защитена местност;

997. ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ - ПОДЗЕМНИКА Категория: Природна забележителност;

998. ЧЕРНИТЕ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

999. ЧЕРНИЯТ РЪТ Категория: Защитена местност;

1000. ЧЕРНОКА Категория: Защитена местност;

1001. ЧЕРТИ ГРАД Категория: Природна забележителност;

1002. ЧЕСТНА ВОДОПАД В М. ЧЕСНЕНСКО УСОЕ Категория: Природна забележителност;

1003. ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ЧИНАРА Категория: Природна забележителност;

1004. ЧЕШМАТА Категория: Защитена местност;

1005. ЧИБУКЛИЯТА Категория: Защитена местност;

1006. ЧИБУЦИТЕ Категория: Защитена местност;

1007. ЧИВИРА Категория: Защитена местност;

1008. ЧИНАР ДЕРЕ Категория: Защитена местност;

1009. ЧИНАРИТЕ Категория: Защитена местност;

1010. ЧИРПАН БУНАР Категория: Природна забележителност;

1011. ЧИРПАНСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1012. ЧОКЛЬОВО БЛАТО Категория: Защитена местност;

1013. ЧОЛАШКИ ОРМАН Категория: Защитена местност;

1014. ЧУДНИ СКАЛИ Категория: Природна забележителност;

1015. ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ - ЕРКЮПРИЯ Категория: Природна забележителност;

1016. ЧУКАРО Категория: Защитена местност;

1017. ЧУПРЕНЕ Категория: Резерват;

1018. ЧУПРЕНСКИ БУКИ Категория: Защитена местност;

1019. ШАБАНИЦА Категория: Поддържан резерват;

1020. ШАБЛЕНСКО ЕЗЕРО Категория: Защитена местност;

1021. ШАБОВИЦА Категория: Защитена местност;

1022. ШАРАЛИЙСКА ПЕЩЕРА Категория: Природна забележителност;

1023. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ Категория: Защитена местност;

1024. ШЕСТ ПЕЩЕРИ В М. МОСТА Категория: Природна забележителност;

1025. ШИРОКА ПОЛЯНА Категория: Защитена местност;

1026. ШУМАКА Категория: Защитена местност;

1027. ШУМАТА Категория: Защитена местност;

1028. ШУМЕНСКО ПЛАТО Категория: Природен парк;

1029. ШУМНАТИЦА Категория: Защитена местност;

1030. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 1 Категория: Защитена местност;

1031. ШУМНАТОТО ТЕПЕ - 2 Категория: Защитена местност;

1032. ЩЪРКА Категория: Защитена местност;

1033. ЮЛЕН Категория: Резерват;

1034. ЮЛИЕВСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1035. ЮМРУК СКАЛА Категория: Защитена местност;

1036. ЮПЕРСКА КОРИЯ Категория: Защитена местност;

1037. ЯЙЛАТА Категория: Защитена местност;

1038. ЯРЪТ Категория: Природна забележителност;

1039. ЯТАТА Категория: Защитена местност;


СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ:

1040. Адата - Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1041. Айтоска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1042. Аладжа банка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1043. Априлци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1044. Арчар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1045. Атанасовско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1046. Ахелой- Равда- Несебър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1047. Бакаджиците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1048. Бакърлъка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1049. Балчик Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1050. Банска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1051. Батин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1052. Батова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1053. Бебреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1054. Беласица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1055. Беленска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1056. Белите скали Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1057. Берковица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1058. Бесапарски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1059. Бесапарски ридове Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1060. Билерниците Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1061. Било Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1062. Блато Малък Преславец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1063. Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1064. Бобошево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1065. Божите мостове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1066. Божия мост - Понора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1067. Божкова дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1068. Босна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1069. Брестовица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1070. Бургаско езеро Категория: ЗЗ по двете директиви;

1071. Българка Категория: ЗЗ по двете директиви;

1072. Български извор Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1073. Бяла река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1074. Варкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1075. Варненско - Белославско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1076. Варненско-Белославски комплекс Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1077. Васильовска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1078. Велчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1079. Верила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1080. Видбол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1081. Видима Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1082. Видински парк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1083. Витата стена Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1084. Витоша Категория: ЗЗ по двете директиви;

1085. Войница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1086. Войнишки Бакаджик Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1087. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1088. Врачански Балкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1089. Въртопски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1090. Галата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1091. Галата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1092. Гарванско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1093. Голак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1094. Голяма Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1095. Голяма река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1096. Гора Блатец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1097. Гора Желю Войвода Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1098. Гора Тополчане Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1099. Гора Шишманци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1100. Горни Дъбник - Телиш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1101. Градинска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1102. Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1103. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1104. Деветашко плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1105. Девненски хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1106. Делейна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1107. Дервентски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1108. Дервентски възвишения 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1109. Дервентски възвишения 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1110. Добростан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1111. Долината на река Батова Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1112. Долна Козница Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1113. Долна Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1114. Долни Богров - Казичене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1115. Долни Коритен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1116. Долно Линево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1117. Драгоман Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1118. Дряновска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1119. Дряновски манастир Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1120. Дуранкулашко езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1121. Езеро Дуранкулак Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1122. Езеро Шабла - Езерец Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1123. Екокоридор Камчия-Емине Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1124. Емен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1125. Емине Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1126. Емине Иракли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1127. Емона Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1128. Етрополе - Байлово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1129. Ждрелото на река Тунджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1130. Залив Ченгене скеле Категория: ЗЗ по двете директиви;

1131. Западен Балкан Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1132. Западна Стара Планина и Предбалкан Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1133. Западна Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1134. Западни Родопи Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1135. Земен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1136. Златаришка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1137. Златия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1138. Златията Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1139. Златни пясъци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1140. Злато поле Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1141. Изворо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1142. Изворово - Краище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1143. Искърски пролом - Ржана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1144. Кабиюк Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1145. Каленска пещера Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1146. Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1147. Калимок - Бръшлен Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1148. Каменица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1149. Каменски баир Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1150. Камчийска и Еменска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1151. Камчийска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1152. Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1153. Караагач Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1154. Карабоаз Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1155. Кардам Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1156. Карлуково Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1157. Карлуковски карст Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1158. Керменски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1159. Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1160. Комплекс Беленски острови Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1161. Комплекс Калиакра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1162. Комплекс Калимок Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1163. Комплекс Камчия Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1164. Комплекс Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1165. Комплекс Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1166. Конунски дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1167. Конявска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1168. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1169. Котленска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1170. Кочериново Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1171. Крайморска Добруджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1172. Кресна Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1173. Кресна - Илинденци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1174. Крумовица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1175. Круше Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1176. Кървав камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1177. Кършалево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1178. Лозенска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1179. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1180. Ломовете Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1181. Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1182. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1183. Лудогорие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1184. Лудогорие - Боблата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1185. Лудогорие - Сребърна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1186. Любаш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1187. Маджарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1188. Макреш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1189. Мандра - Пода Категория: ЗЗ по двете директиви;

1190. Марина дупка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1191. Марица Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1192. Марица Първомай Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1193. Мартен Ряхово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1194. Мелнишки пирамиди Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1195. Меричлерска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1196. Места Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1197. Мещица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1198. Микре Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1199. Микре Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1200. Моминбродско блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1201. Мост Арда Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1202. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1203. Никополско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1204. Ниска Рила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1205. Ново село Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1206. Ноевци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1207. Обнова Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1208. Обнова - Караман дол Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1209. Овчарово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1210. Овчи хълмове Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1211. Огражден - Малешево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1212. Орановски пролом - Лешко Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1213. Оризища Цалапица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1214. Оризището Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1215. Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1216. Осогово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1217. Осоговска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1218. Острица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1219. Остров Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1220. Остров Близнаци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1221. Остров Вардим Категория: ЗЗ по двете директиви;

1222. Остров Голя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1223. Остров Ибиша Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1224. Остров Кутово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1225. Остров Лакът Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1226. Остров Пожарево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1227. Остров Чайка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1228. Остров до Горни Цибър Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1229. Острови Козлодуй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1230. Островска степ - Вадин Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1231. Островче Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1232. Остър камък Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1233. Отманли Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1234. Палакария Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1235. Персенк Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1236. Персина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1237. Пещера Лястовицата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1238. Пещера Мандрата Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1239. Пирин Категория: ЗЗ по двете директиви;

1240. Пирин буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1241. Плаж Градина - Златна рибка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1242. Плаж Шкорпиловци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1243. Плана Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1244. Побитите камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1245. Пожарево - Гарван Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1246. Поморие Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1247. Поморийско езеро Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1248. Понор Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1249. Попинци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1250. Портитовци-Владимирово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1251. Преславска планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1252. Провадийско - Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1253. Провадийско-Роякско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1254. Пъстрина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1255. Раброво Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1256. Радинчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1257. Раяновци Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1258. Ребро Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1259. Река Белица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1260. Река Блатница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1261. Река Блягорница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1262. Река Вит Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1263. Река Въча Тракия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1264. Река Горна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1265. Река Долна Луда Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1266. Река Искър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1267. Река Камчия Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1268. Река Каялийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1269. Река Лом Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1270. Река Луда Яна Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1271. Река Марица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1272. Река Мартинка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1273. Река Места Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1274. Река Мечка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1275. Река Мочурица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1276. Река Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1277. Река Огоста Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1278. Река Омуровска Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1279. Река Палакария Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1280. Река Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1281. Река Росица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1282. Река Скът Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1283. Река Соколица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1284. Река Стряма Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1285. Река Съзлийка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1286. Река Тунджа 1 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1287. Река Тунджа 2 Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1288. Река Чая Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1289. Река Черкезица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1290. Река Чинардере Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1291. Река Янтра Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1292. Рибарници Звъничево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1293. Рибарници Мечка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1294. Рибарници Орсоя Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1295. Рибарници Пловдив Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1296. Рибарници Хаджи Димитрово Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1297. Рибарници Челопечене Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1298. Рила Категория: ЗЗ по двете директиви;

1299. Рила буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1300. Рилски манастир Категория: ЗЗ по двете директиви;

1301. Ришки Проход Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1302. Родопи - Западни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1303. Родопи - Източни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1304. Родопи - Средни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1305. Ропотамо Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1306. Росица - Лозница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1307. Руй Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1308. Руй Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1309. Рупите Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1310. Рупите - Струмешница Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1311. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1312. Сакар Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1313. Свети Илийски възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1314. Свищовска гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1315. Свищовско-Беленска низина Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1316. Седларката Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1317. Сините камъни Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1318. Сините камъни - Гребенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1319. Скалско Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1320. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1321. Скрино Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1322. Славянка Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1323. Сребърна Категория: ЗЗ по двете директиви;

1324. Среден Пирин - Алиботуш Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1325. Средецка река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1326. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1327. Средна гора Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1328. Стара река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1329. Стената Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1330. Стралджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1331. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1332. Странджа Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1333. Студен кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1334. Студена река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1335. Студенец Категория: ЗЗ по двете директиви;

1336. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1337. Суха река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1338. Съдиево Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1339. Таушан тепе Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1340. Твърдишка планина Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1341. Тимок Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1342. Тича Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1343. Триград-Мурсалица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1344. Трилистник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1345. Трите братя Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1346. Тулово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1347. Търновски височини Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1348. Факийска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1349. Харманлийска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1350. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1351. Хърсовска река Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1352. Цар Петрово Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1353. Централен Балкан Категория: ЗЗ по двете директиви;

1354. Централен Балкан - буфер Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1355. Централен Балкан Буфер Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1356. Цибрица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1357. Цибър Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1358. Цибърско блато Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1359. Циганско градище Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1360. Чаиря Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1361. Черната могила Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1362. Черни рид Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1363. Чирпански възвишения Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1364. Чокльово блато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1365. Шабленски езерен комплекс Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1366. Шишенци Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1367. Шуменско плато Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1368. Яденица Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1369. Язовир Горни Дъбник Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1370. Язовир Жребчево Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1371. Язовир Ивайловград Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1372. Язовир Конуш Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1373. Язовир Копринка Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1374. Язовир Малко Шарково Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1375. Язовир Овчарица Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1376. Язовир Пясъчник Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1377. Язовир Розов кладенец Категория: ЗЗ по директивата за птиците;

1378. Язовир Стамболийски Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията;

1379. Ятата Категория: ЗЗ по директивата за птиците;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС