ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020г. са подадени 10 (десет) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

"ММ Галваникс" ООД

2.

„СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД

3.

Агро лоджик

4.

Белсистемс

5.

ЕВН Север

6.

„Рубин Трейдинг“ ЕАД

7.

Пилко

8.

Зо-Зам“ ЕООД

9.

Агрофреш

10.

Огняново-К

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени 6 (шест) заявления на операторите:

1.

 "БРИКЕЛ" ЕАД, гр. Гълъбово     

2.

Община Кърджали за „Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали за ТБО, транспортирани от общините Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене“

3.

„ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД с. Церковски, общ. Карнобат

4.

„АГРО СИП“ ООД, гр. Генерал Тошево

5.

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД, гр. Левски

6.

„АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ ЕООД, гр. София

Към 31.03.2020 г. има издадени общо 581 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС