Начало
Европейската комисия раздаде наградите за устойчива мобилност за 2017 г.