Начало
ИАОС и регионалните лаборатории бяха със студенти и ученици за Деня на Земята