Начало
ИАОС извърши годишното пробонабиране на Каменно здание и ВЕЦ Царска Бистрица