Начало
ИАОС извърши пробонабиране от устието на река Чепеларска