Начало
Информация относно регистриране на рутений-103 цезий-134 и цезий-137 в Северна Европа