Начало
Изложбaта „Заедно стигаме по-далеч“ беше открита в Дома на Европа