Начало
Лисабон, Линдау и Манчестър бяха обявени за победители в конкурс за европейска устойчива мобилност за 2018 г.