Начало
Обръщение към научната общност във връзка със Становище на ИБЕИ – БАН, публикувано на интернет страницата на ИБЕИ