Начало
Одобрен е Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г.